Aktualności
Komunikat z dnia 22 czerwca 2018 r. 2018-06-22


Komunikat z dnia 18 czerwca 2018 r. 2018-06-18


Szkolenie dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych z kierowania spraw do mediacji w sprawach gospodarczych. 2018-03-15


KOMUNIKAT 2018-01-17
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 11 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie” z dnia 12.09.2016 roku, w budynkach sądu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia akcji reklamowych lub promocyjnych i wywieszania jakichkolwiek informacji (ogłoszeń, zawiadomień, plakatów, itp.), bez wcześniejszego uzyskania zgody Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie.
Materiały informacyjne wywieszane bez zgody (zezwolenia) będą niezwłocznie usuwane.


III Kongres Nauk sądowych 2017-02-28