Temat:
Informacja w sprawie IV Ka 967/17 /sprawa lekarska/

 

Treść:


Przed Sądem Okręgowym w Krakowie IV Wydział Karny toczy się sprawa przeciwko Jackowi D., Dariuszowi D., Katarzynie S. i Andrzejowi K. oskarżonym z art. 160 § 2 kk w zw. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. /sygn. IV Ka 967/17/ - w związku ze złożonymi apelacjami od wyroku Sądu Rejonowego da Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XIV Wydział Karny (sygn. XIV K 709/11/S), w którym uniewinniono oskarżonych.  
W dniu 30.11.2017 r. tut. Sąd wystąpił  z wnioskiem do Sądu Najwyższego w Warszawie o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 37 kpk z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości.
W dniu 30.01.2018 r. Sąd Najwyższy postanowił wniosku tut. Sądu nie uwzględnić.
Terminy rozpraw wyznaczone w przedmiotowej sprawie:
11, 12, 20 i 26 kwietnia 2018 r. godz. 9.00  sala A-111.
 
Chętnych do udziału w rozprawach dziennikarzy prosimy o przybycie do Sądu pod salę rozpraw do godz. 8.30 (celem wypełnienia wniosków o rejestrację dźwięku/obrazu  i przeprowadzenia czynności porządkowych).
 
Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie