Temat:
Informacja w sprawie II K 318/13/K /wyrok oskarżony Jan T. i inni/

 

Treść:


W dniu 9 kwietnia 2018 roku  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny wydał wyrok, w którym:
1. w stosunku do oskarżonego Jana T. orzekł:
-  karę łączną dwóch lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności;
-  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w administracji publicznej na okres pięciu lat;
- karę 250 stawek dziennych grzywny, po 50 złotych każda.
2. w stosunku do oskarżonej Iwony K. orzekł:
- karę łączną jednego roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby;
- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w administracji publicznej na okres trzech lat;
- karę 200 stawek dziennych grzywny, po 50 złotych każda.
3. w stosunku do oskarżonego Andrzeja Z. orzekł:
- karę łączną jednego roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolości, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby;
- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w administracji publicznej na okres trzech lat;
- karę 200 stawek dziennych grzywny, po 50 złotych każda.
4. w stosunku do Stanisława J. orzekł:
- karę łączną dwóch lat pozbawienia wolości, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby.
- karę 200 stawek dziennych grzywny, po 50 złotych każda.
 
Nadto Sąd zasądził od wszystkich oskarżonych koszty sądowe.
Wyrok nie jest prawomocny.
 
Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie