Temat:
Informacja w sprawie III K 56/17 – wyrok w sprawie oskarżonego Roberta W.

 

Treść:


W dniu 30 maja 2018 roku  Sąd Okręgowy w Krakowie III Wydział Karny wydał wyrok, w którym:
 
  1. oskarżonego Roberta W. uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w zarzucie I aktu oskarżenia i wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;
  2. na mocy art. 46 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 §1 k.k. orzekł wobec oskarżonego Roberta W. obowiązek naprawienia części szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez wpłacenie kwoty w wysokości 140.000 złotych na rzecz pokrzywdzonej Moniki B.;
  3. oskarżonego Roberta W. uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w zarzucie II aktu oskarżenia i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności;
  4. no mocy art. 85 k.k. oraz art. 86 §1 i §2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 §1 k.k. w miejsce kar orzeczonych w punktach I i III wyroku wymierzył oskarżonemu Robertowi W. karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;
  5. na zasadzie art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego Roberta W. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 400 złotych, zwalniając go na zasadzie art. 624 §1 k.p.k. od ponoszenia kosztów w pozostałej części.