Temat:
Komunikat w sprawie tymczasowego aresztowania II Kp 1287/18/S /areszt wobec podejrzanej Bernadetty Sz./

 

Treść:


W dniu 5 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy  dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej:
- Bernadetty Sz.  na okres 3 /trzech/ miesiący, tj. od dnia 3.07.2018 r. godz. 8.40  do dnia 1.10.2018 r. godz. 8.40