Temat:
Komunikat w sprawie tymczasowego aresztowania II Kp 1288/18/S /areszt wobec podejrzanej Katarzyny I./

 

Treść:


W dniu 5 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy  dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej:
- Katarzyny I. na okres 1 /jednego/ miesiąca, tj. od dnia 3.07.2018 r. godz. 8.50  do dnia 2.08.2018 r. godz. 8.50