Temat:
Informacja w sprawie II K 1065/18/S – akt oskarżenia w sprawie jednej z kierowniczek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

 

Treść:


W dniu 29 czerwca 2018 roku do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny z Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Marcie S. oskarżonej z art. 218 § 1a k.k. i art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą II K 1065/18/S.