Temat:
Informacje w sprawie III Kop 74/16 – orzeczenie w sprawie Mateusza Z. /ekstradycja obywatela polskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki/

 

Treść:


W dniu 11 lipca 2018 roku  Sąd Okręgowy w Krakowie III Wydział Karny wydał postanowienie, w którym:
 
 
  1. na podstawie art. 603 § 1 k.p.k. w zw. z art. 615 § 2 k.p.k. oraz  Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 10 lipca 1996 roku stanowiącej załącznik do umowy z dnia 9 czerwca 2006 roku między Rzecząpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dotyczącej stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji z dnia 10 lipca 1996 roku, zgodnie z artykułem 3 ust. 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisaną w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 roku (Dz. U.  z 2010 r. nr 77, poz. 501), stwierdził dopuszczalność wydania stronie amerykańskiej obywatela polskiego Mateusza Z. w celu przeprowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie zabójstwa Sarah K.;
  2. na podstawie art. 98 § 2 k.p.k., ze względu na zawiłość sprawy odroczył sporządzenie uzasadnienia postanowienia do dnia 18 lipca 2018 roku.