Temat:
GŁOSZENIE NR 20 z dnia 11.04.2017 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:
GŁOSZENIE NR  20  z dnia  11.04.2017 r.
 
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na   dostawy wykładziny dywanowej  dla  Sądu  Okręgowego w Krakowie.

GŁOSZENIE NR  20  z dnia  11.04.2017 r.
 
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na   dostawy wykładziny dywanowej  dla  Sądu  Okręgowego w Krakowie.
Realizacja zamówień odbywać się będzie  w ciągu roku, zgodnie z  zapotrzebowaniem złożonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie.
W związku z powyższym Zamawiający tworzy „LISTĘ WYKONAWCÓW” chętnych do  udziału w postępowaniu w w/w trybie oraz do składania ofert. Lista będzie podstawą do kierowania zaproszeń do wykonawców o składanie ofert. Zamkniecie ,,Listy wykonawców’’ ustala się na dzień  14.04.2017r. do godz. 15:00.
Druk zgłoszeniowy (załącznik nr 1) można przesłać faksem 12 619 50 49, e-mailem: gospodarczy@krakow.so.gov.pl lub przekazać osobiście do Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Krakowie.
„Lista Wykonawców” zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie pod adresem: www.krakow.so.gov.pl w zakładce: zamówienia publiczne o wartości do kwoty 30 000 EURO.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców.docx 15603 bajtów 7
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyborze oferty ogloszenie nr 20.docx 20441 bajtów 5
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 20 z dnia 11.04.2017 r. Ogłoszenie nr 20 z dnia 11.04.2017 r..docx 16581 bajtów 19
4. załącznik nr 1 - formularz złoszeniowy Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 18134 bajtów 16