Temat:
OGŁOSZENIE NR 1 z dnia 2.01.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:
OGŁOSZENIE NR  1  z dnia  2.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO  na  świadczenie usługi  przewożenia dokumentacji w plombowanych  pojemnikach, między  pomieszczeniami w budynkach  Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

OGŁOSZENIE NR  1  z dnia  2.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO  na  świadczenie usługi  przewożenia dokumentacji w plombowanych  pojemnikach, między  pomieszczeniami w budynkach  Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.  
Realizacja zamówień odbywać się będzie w ciągu roku, na podstawie każdorazowych zapytań ofertowych, w tym pierwszy przewóz planowany jest  w terminie od 10 do12 stycznia 2018r.
W związku z powyższym Zamawiający tworzy „LISTĘ WYKONAWCÓW” chętnych do  udziału w postępowaniu w w/w trybie oraz do składania ofert. Lista będzie podstawą do kierowania zaproszeń do wykonawców o składanie ofert. Zamknięcie ,,Listy wykonawców’’ ustala się na dzień  4.01.2018r. do godz. 12:00.
Druk zgłoszeniowy (załącznik nr 1) można przesłać faksem 12 619 50 49, e-mailem: gospodarczy@krakow.so.gov.pl lub przekazać osobiście do Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Krakowie.
„Lista Wykonawców” zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie pod adresem: www.krakow.so.gov.pl w zakładce: zamówienia publiczne o wartości do kwoty 30 000 EURO.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 4.01. 2018 r. na godz. 12.00.docx 17038 bajtów 30
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1-2018.docx 15112 bajtów 17
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2-2018.docx 15586 bajtów 0
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 1 z dnia 2.01.2018 r..docx 16908 bajtów 19
5. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 18176 bajtów 32