Temat:
OGŁOSZENIE NR 3 z dnia 4.01.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:
OGŁOSZENIE NR 3 z dnia 4.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że w 2018 roku zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: sukcesywnych w ciągu roku dostaw i montażu osłon okiennych - rolet  w kompleksie budynków sądowych usytuowanych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 (pawilony A, B, C, D, E,  K i  L), ul. Przy Rondzie 6. Terminy realizacji zamówień odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Wydziały i Oddziały Sądu Okręgowego w Krakowie.

OGŁOSZENIE NR 3 z dnia 4.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że w 2018 roku zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: sukcesywnych w ciągu roku dostaw i montażu osłon okiennych - rolet  w kompleksie budynków sądowych usytuowanych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 (pawilony A, B, C, D, E,  K i  L), ul. Przy Rondzie 6. Terminy realizacji zamówień odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Wydziały i Oddziały Sądu Okręgowego w Krakowie.
W związku z powyższym Zamawiający tworzy „LISTĘ WYKONAWCÓW” chętnych do  udziału w postępowaniu w w/w trybie oraz do składania ofert. Lista będzie podstawą do kierowania zaproszeń do wykonawców o składanie ofert. Zamknięcie „Listy Wykonawców”  ustala się na dzień 9.01.2018 r. godz.12:00.
Druk zgłoszeniowy (załącznik nr 1) można przesłać faksem 12 619 50 49, e-mailem: gospodarczy@krakow.so.gov.pl lub przekazać osobiście do Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Krakowie.
„Lista Wykonawców” zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie pod adresem: www.krakow.so.gov.pl w zakładce: zamówienia publiczne o wartości do kwoty 30 000 EURO.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 9.01.2018 r. godz. 12.00.docx 13337 bajtów 20
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 3 z dnia 4.01.2018 r..docx 14759 bajtów 28
3. Załącznik nr 1 zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 19349 bajtów 27