Temat:
OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 9.05.2018 r. - zamówienia publiczne

 

Treść:
OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 9.05.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dla obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Miechowie.
 

OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 9.05.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dla obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Miechowie.
W związku z powyższym Zamawiający tworzy „LISTĘ WYKONAWCÓW” chętnych do  udziału w postępowaniu w w/w trybie oraz do składania ofert. Lista będzie podstawą do kierowania zaproszeń do wykonawców o składanie ofert. Zamknięcie „Listy Wykonawców” ustala się na dzień 17.05.2018 r. na godz. 9:00.
Druk zgłoszeniowy (załącznik nr 1) można przesłać faksem 12 619 50 49, e-mailem: Piotr.radzikowski@krakow.so.gov.pl lub przekazać osobiście do Oddziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, p. E-201.
„Lista Wykonawców” zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie pod adresem: www.krakow.so.gov.pl w zakładce: zamówienia publiczne o wartości do kwoty 30 000 EURO.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 17.05.2018 godz 9.00.docx 12553 bajtów 11
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 19.docx 14966 bajtów 8
3. Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie nr 19 z dnia 9.05.2018 r.docx 15031 bajtów 22
4. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy.docx 19407 bajtów 20