Aktualności Sądu Okręgowego w Krakowie http://krakow.so.gov.pl KOMUNIKAT Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 11 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie” z dnia 12.09.2016 roku, w budynkach sądu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia akcji reklamowych lub promocyjnych i wywieszania jakichkolwiek...... III Kongres Nauk sądowych Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 III Kongres Nauk sądowych ... Informacja w sprawie IV Ka 967/17 /sprawa lekarska/ Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-388 ... Komunikat w sprawie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego /wypadek w Oświęcimiu/ Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-388 ... Szkolenie dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych z kierowania spraw do mediacji w sprawach gospodarczych. Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 Szkolenie dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych z kierowania spraw  do mediacji w sprawach gospodarczych. ...