Aktualności Sądu Okręgowego w Krakowie http://krakow.so.gov.pl KOMUNIKAT Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 11 „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie” z dnia 12.09.2016 roku, w budynkach sądu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia akcji reklamowych lub promocyjnych i wywieszania jakichkolwiek...... OGŁOSZENIE nr 29 z dnia 17.07.2018 r. - zamówienia publiczne Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-425 OGŁOSZENIE nr 29 z dnia 17.07.2018 r.  o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę bębnów światłoczułych do drukarek dla Sądu Okręgowego w Krakowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie...... III Kongres Nauk sądowych Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 III Kongres Nauk sądowych ... Informacja w sprawie III K 30/18 - wyrok w sprawie oskarżonego Marcina M i innych Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-388 ... Informacja dotycząca możliwości ubiegania się dziennikarzy o akredytację prasową Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-388 ...