Aktualności Sądu Okręgowego w Krakowie http://krakow.so.gov.pl III Kongres Nauk sądowych Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 III Kongres Nauk sądowych ... KOMUNIKAT Thu, 30 Mar 2017 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 KOMUNIKAT w sprawie oddania do użytku pawilonu L w nowo otwartym budynku Sądu przeznaczonego na siedzibę Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie.               W dniu 3 kwietnia 2017 roku zmienia się siedziba/lokalizacja następujących wydziałów Sądu Okręgowego...... Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”   Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 lutego 2017 roku do 26 lutego 2017 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy...... Informacja o szkoleniu dla ławników sądowych Fri, 19 Aug 2016 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 Informacja o szkoleniu dla ławników sądowych ... Informacja o zbędnych składniach majątku ruchomego Wed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 Informacja o zbędnych składniach majątku ruchomego  ...