Aktualności Sądu Okręgowego w Krakowie http://krakow.so.gov.pl Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Krakowie Tue, 11 Oct 2016 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Krakowie ... Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”   Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 lutego 2017 roku do 26 lutego 2017 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy...... Informacja o szkoleniu dla ławników sądowych Fri, 19 Aug 2016 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371 Informacja o szkoleniu dla ławników sądowych ... Obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości Mon, 16 May 2016 00:00:00 +0200 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-371                                                                                                            Obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości              Dzień 23 maja został ustanowiony...... OGŁOSZENIE NR 5 z dnia 2.02.2017 r. - zamówienia publiczne Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://krakow.so.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-425 OGŁOSZENIE NR  5 z dnia 2.02.2017 r.     Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na  sukcesywne w 2017 roku dostawy artykułów spożywczych dla Sądu......