Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013.235), Ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216) istnieje możliwość doręczania dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Krakowie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Natomiast pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną, a ich wniesienie w taki sposób nie wywołuje skutków prawnych. Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, uregulowane odrębnymi przepisami.

 

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłAneta Rębisz - Asystent2009-06-16
Publikujący - 2009-06-16 10:46
Modyfikacja Admin Administrator 2015-12-07 08:05