Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w przedmiocie posiedzenia Kolegium SO w Krakowie w dniu 15 stycznia 2018 r. i zdarzeń z nim związanych.

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-05
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-05 14:03

Komunikat z dnia 1.02.2018 r. dotyczący briefingu Pani Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

 
 
 
Komunikat
z dnia 1 lutego 2018 r.
dotyczący briefingu Pani Prezes
 
 
        Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5.02.2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się briefing prasowy Pani Prezes Sądu Okręgowego SSR Dagmary Pawełczyk – Woickiej dotyczący aktualnej sytuacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
 
        Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia szczegółów technicznych i o przybycie do tut. Sądu najpóźniej do godz. 12.45.
 
 
                                                                                            SSO Beata Górszczyk
                                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                                         Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-02
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-02 12:22
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-02-02 12:23

Komunikat z dnia 30 stycznia 2018 r.

Komunikat
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
         W związku z licznymi zapytaniami medialnymi informuję, iż z dniem 29.01.2018 r. członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Agnieszka Włodyga, SSO Joanna Melnyczuk, SSO Janusz Kawałek, SSR Ewa Ługowska, SSR Edyta Żyła, SSR Anna Sikora – Ciba złożyli rezygnację z członkostwa w Kolegium.
         Kadencja członka Kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w Kolegium (art. 30 § 2 w zw. z art. 28 § 8 pkt. 4 Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk
                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                           Sądu Okręgowego w Krakowie
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-31
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-31 15:45

Komunikat z dnia 18.01.2018 r.

 
 
Komunikat
z dnia 18.01.2018 r.
 
               W związku z licznymi zapytaniami medialnymi informuję, iż z dniem 17.01.2018 r. SSO Waldemar Żurek został odwołany z funkcji Rzecznika Prasowego ds. Cywilnych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2018 r.
              Członkami Kolegium Sądu są sędziowie powoływani na trzyletnią kadencję ( 27.09.2015 r. do 26.09.2018 r.) Skład Kolegium nie uległ zmianie po odwołaniu poprzedniego Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk
                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                          Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-18
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-18 16:02

informacje

Rzecznik Prasowy  ds. Karnych -  SSO Beata Górszczyk

tel. (gabinet) 12 347-10-19,   tel. kom. 605 200 455,

pokój  L - 612


Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie - Grażyna Rokita

tel. (12) 619 50 26,  fax. (12) 619 50 26, tel. kom. 607 506 053,

E-mail: biuroprasowe@krakow.so.gov.pl,

pokój  A - 130

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-01-17
Publikujący Aneta Rębisz 2008-12-12 12:16
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-01-17 10:23

Komunikat z dnia 8.01.2018 r.

Komunikat
z dnia 8.01.2018 r.
 
Z dniem 9 stycznia 2018 r. powołano prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – sędzię Dagmarę Pawełczyk – Woicką (informacja podana za komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8.01.2018 r.)

                                                                                                          SSO Beata Górszczyk
                                                                                                            Rzecznik Prasowy
                                                                                                    Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-08
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-08 14:51

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE W DNIU 4.12.2017 R.

                                                                                                                           Kraków, dnia 04.12.2017 r.
 
Komunikat
w sprawie zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie
w dniu 04.12.2017 r.
 
          W dniu 04.12.2017 r. odbyło się wspólne zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia  w Krakowie i  Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Zostały podjęte cztery uchwały:
  1. Sędziowie wyrazili sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu Prezesów i Wiceprezesów Sądów: Okręgowego w Krakowie, Rejonowych w Krakowie -  Nowej Hucie, Krakowie – Podgórzu, w Myślenicach i powiązaniu tych decyzji z zatrzymaniem Dyrektorów Sądów. Zaapelowali do wszystkich sędziów o nieprzyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych stanowisk oraz rezygnację z zajmowanych stanowisk przez osoby, które te stanowiska objęły w trybie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.
  2. Sędziowie wyrazili stanowisko, że podejmowane działania wobec wymiaru sprawiedliwości przez władzę ustawodawczą i wykonawczą prowadzą do jej destabilizacji. Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym, bezstronnym sądem. Sędziowie zwrócili się do Prezydenta  RP o wycofanie z parlamentu, a w razie uchwalenia o zawetowanie niekonstytucyjnych projektów ustaw o KRS i SN.
  3. Sędziowie zwrócili się do wszystkich sędziów sądów powszechnych o rozważenie możliwości upublicznienia przygotowanego oświadczenia: My sędziowie sądów powszechnych (…) ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgonie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia,  a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej”.
W tym oświadczeniu sędziowie PROSZĄ obywateli RP o obronę W GRANICACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PRAWNEGO.
 
  1. Sędziowie zobowiązali władze Sądu Okręgowego w Krakowie do przesłania niniejszych uchwał wskazanym w treści uchwały podmiotom i opublikowania na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie.
 
W przeważającej mierze sędziowie głosowali za przyjęciem uchwał. Głosy przeciwne i wstrzymujące  się były pojedyncze.
 
                                                                                                         SSO Beata Górszczyk
                                                                                                            Rzecznik Prasowy
                                                                                                     Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-12-04
Publikujący Grażyna Rokita 2017-12-04 19:03

Komunikat w sprawie treści artykułu prasowego zamieszczonego w dzienniku Polskim w dniu 1 grudnia 2017 r.

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-12-01
Publikujący Grażyna Rokita 2017-12-01 15:51

KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO w sprawie nowo otwartego budynku Sądu

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-03-30
Publikujący Grażyna Rokita 2017-03-30 14:38
Modyfikacja Grażyna Rokita 2017-03-31 09:42

Witryna Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie

 Do zainteresowanych !

Witamy na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie w witrynie Rzecznika Prasowego.
Strona ta funkcjonuje nieprzerwanie od roku 2004. Zamieszczane są na niej systematycznie: 

1/ bieżące informacje o toczących się przed sądami okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie sprawach, które z różnych powodów pozostają w zainteresowaniu opinii publicznej a także mediów, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich,

2/ komentarze, oświadczenia, sprostowania, odpowiedzi i polemiki dotyczące tekstów prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych, w których poruszane będą zagadnienia wynikające bądź wiążące się ze sprawami toczącymi się przed sądami okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie,

3/ informacje na temat wyroków zapadających przed sądami okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, w sprawach pozostających w zainteresowaniu mediów; a w wypadkach tego wymagających z komentarzem wyjaśniającym skomplikowane zagadnienia faktyczne lub prawne,

4/ komunikaty i informacje rzecznika prasowego Sądu Okręgowego dot. bieżącego funkcjonowania Sądu Okręgowego i 12 -tu Sądów Rejonowych okręgu krakowskiego. 

Za kontakty z mediami i udzielanie wszelkich informacji prasowych odpowiada Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie:
Sędzia Beata Górszczyk orzeka w Wydziale III Karnym Sądu Okręgowego, do jej kompetencji wynikających z pełnionej obecnie funkcji należą sprawy z zakresu szeroko pojętej tematyki karnej.

 

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłWaldemar Żurek - Rzecznik Prasowy2008-12-10
Publikujący - 2008-12-10 15:26
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-01-17 10:30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2018r. 00:18:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.