Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie żądania skierowanego do rzecznika dyscyplinarnego wobec SSO Waldemara Żurka


           W dniu 5.10.2018 r. Prezes SO, na podstawie art. 114 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zwrócił się do rzecznika dyscyplinarnego z  żądaniem wszczęcia czynności wyjaśniających wobec SSO Waldemara Żurka, który od 1 września 2018 r. nie podejmuje żadnych czynności w sprawach przydzielonych mu do rozpoznania w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie.
          Sędzia Żurek postanowił, że nie będzie rozpoznawał przydzielonych mu spraw, uznając, że nie było podstaw do przeniesienia go z II Wydziału Cywilnego do I Wydziału Cywilnego. Należy zwrócić uwagę, że sędzia nie ma prawa sam sobie wyznaczać wydziału, lecz zgodnie z art. 22a u.s.p. wydział wyznacza sędziemu prezes sądu i do niego należy ocena potrzeb sądu.
          Sędziemu przysługuje odwołanie od zmiany wydziału, lecz tylko wówczas, gdy zmiana wydziału wiąże się ze zmianą zakresu spraw rozpoznawanych w danym wydziale. W tym przypadku obydwa wydziały, I i II, są wydziałami cywilnymi, w których rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu, tj. prawa cywilnego. KRS umorzyła postępowanie w sprawie odwołania sędziego Żurka właśnie ze względu na nieprzysługiwanie odwołania.
          Praca sędziego polega na rozpoznawaniu przydzielonych spraw. Sędzia Waldemar Żurek nie tylko nie rozpoznaje przydzielonych mu spraw, ale wprost oświadczył, że ich nie będzie rozpoznawał. Od pracowników sekretariatu zażądał zabrania akt przydzielonych mu spraw z gabinetu.
          Należy także uwzględnić, że w świetle art. 47b u.s.p. jedyną podstawą do zmiany sędziego w przydzielonej już sprawie jest jego długotrwała nieobecność. Bliżej okresy nieobecności uprawniające do zmiany sędziego określa § 52 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Sędzia Żurek jest w sądzie obecny, jednakże cel tej obecności nie jest znany przewodniczącemu I Wydziału Cywilnego oraz kierownictwu SO w Krakowie. Nie jest nim orzekanie w przydzielonych sprawach. Dalsze trwanie tego stanu rzeczy grozi odpowiedzialnością majątkową Skarbu Państwa wobec stron oczekujących na wyroki, które powinien wydać SSO W. Żurek.
 
                                                                                          Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
                                                                                          SSR Dagmara Pawełczyk - Woicka
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-10-05
Publikujący Daria Pichórz 2018-10-05 15:31
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-10-05 15:32

Komunikat z dnia 18 września 2018 r. dot sprawy SR w Oświęcimiu sygn II K 214/18


 
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-09-18
Publikujący Joanna Specjał 2018-09-18 14:12
Modyfikacja Joanna Specjał 2018-09-26 15:10

Pismo RPO z dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia SSO W. Żurka

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-09-14
Publikujący Daria Pichórz 2018-09-14 16:02
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-09-14 16:07

Stanowisko Prezesa SO w Krakowie z dn. 14 września 2018 r. w sprawie przeniesienia SSO W. Żurka

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-09-14
Publikujący Daria Pichórz 2018-09-14 16:12

Pismo Prezesa SO w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania

W związku z publikacją z dnia 6 sierpnia 2018r. w wydaniu elektronicznym „Gazety Wyborczej” zatytułowanym „Losowanie spraw dla sędziów w Krakowie wstrzymane na miesiąc” Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie wystąpiła o sprostowanie
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-08-10
Publikujący Daria Pichórz 2018-08-10 11:56
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-08-10 12:08

Komunikat Prezesa SO w Krakowie z dnia 31 lipca 2018 r.

Komunikat Prezesa SO
z dnia 31 lipca 2018 r.
w związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi w sprawie przeniesienia do I Wydziału Cywilnego SO w Krakowie  Pana SSO Waldemara Żurka

       W związku z artykułami opublikowanymi na stronach internetowych :
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23734896,prezes-sadu-z-nominacji-ziobry-chce-przeniesc-sedziego-waldemara.html?disableRedirects=true
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/waldemar-zurek-mam-byc-krolikiem-doswiadczalnym/44lw8rf
https://oko.press/nominatka-ziobry-w-krakowie-chce-zdegradowac-sedziego-zurka/
wyjaśniam, co następuje:
       Pion cywilny Sądu Okręgowego w Krakowie od dłuższego czasu boryka się z problemem  nieopanowania wpływu. Bezpośrednim powodem jest stały wzrost wpływu spraw cywilnych i rosnący stopień ich skomplikowania.
       Tendencja odwrotna obserwowana jest w pionie karnym.
       Na poziomie Sądu Okręgowego przenoszenie sędziów z innych pionów (karnego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych) z uwagi na znaczny stopień specjalizacji sędziów i ich duże doświadczenie orzecznicze stanowi ostateczność.
       W związku z tym dostrzegam potrzebę wzmocnienia kadrowego pionu cywilnego, zarówno poprzez przesunięcie sędziów, jak i kadry pomocniczej (asystentów sędziów, urzędników).
       Z problemami boryka się zarówno  I Wydział Cywilny, jak i II Wydział Cywilno – Odwoławczy.
       Znacznie gorsza  sytuacja panuje  w I Wydziale Cywilnym, który rozpoznaje sprawy o dużym ciężarze gatunkowym, budzące znaczne zainteresowanie społeczne i medialne.  Pod koniec 2017 r. dwoje sędziów o najlepszych wynikach w pracy zostało delegowanych do orzekania w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Krakowie, co stanowiło znaczący ubytek dla wspomnianego Wydziału.
       Już na wiosnę 2018r. podjęłam próbę przeniesienia do tego Wydziału innego sędziego kierując się kryterium najkrótszego stażu. Niestety moja decyzja została uchylona przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Skierowałam do tego Wydziału 6 dodatkowych asystentów, co spotkało się z krytyką części członków Kolegium SO w Krakowie, a w szczególności Pana Sędziego Waldemara Żurka.
       Podczas posiedzenia kolegium SO w dniu 30 lipca 2018 r. opiniowano przeniesienie dwóch sędziów – jednego – w związku z powrotem z długoletniej delegacji z KSSiP oraz Pana SSO Waldemara Żurka, obu do I Wydziału Cywilnego.
       Propozycja przeniesienia tych właśnie sędziów była uzasadniona merytorycznie. Zarówno sędzia powracający z delegacji, jak i sędzia Waldemar Żurek (przebywający na wielomiesięcznym urlopie wypoczynkowym) nie mają referatów w II Wydziale. Nadto decydujące w przypadku Pana sędziego Waldemara Żurka było niewielkie doświadczenie orzecznicze Pana Sędziego w pierwszej instancji. Przebieg służby Pana Sędziego wskazuje, że przez większość ponad 20 letniej pracy na stanowisku (asesora i sędziego)  - Pan Sędzia orzekał w sprawach odwoławczych.  Jedynie w dwóch okresach  orzekał w pierwszej instancji  spotykając się z całym spektrum problematyki cywilnej jako sędzia pierwszoinstancyjny. Było to w trakcie odbywania asesury tj. od 10 listopada 1997 r. do 31 grudnia 1999 r. (I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie) oraz  od 20 maja 2003 r. do 15 kwietnia 2004 r. w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie.
       W pozostałym okresie pełnienia służby Waldemar Żurek orzekał jako sędzia funkcyjny  z obniżonym etatem (przewodniczący Wydziału) w drobnych sprawach cywilnych (dawne wydziały grodzkie) oraz jako sędzia odwoławczy (dokonujący oceny pracy innych sędziów), również ze znacząco obniżonym przydziałem spraw jako pełniący funkcję Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie (od 16 kwietnia 2004 r. w sposób nieprzerwany do początku 2018 r.). Okresy te nakładały się z delegacjami  Pana Sędziego podczas których Pan Sędzia nie orzekał :
- do Ministerstwa Sprawiedliwości – od 1 listopada 2002 r. do 19 maja 2003 r., skąd powrócił na delegację do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
- do Krajowej Szkoły (KSSiP) – od 4 maja 2008 r. do 3 września 2009 r.;
- do Krajowej Szkoły (KSSiP) od 1 czerwca 2010 r. do 30 września 2010r, w czasie kiedy Pan Sędzia  już zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa  i jednocześnie pełnił funkcję Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.
       Używanie sformułowań typu „degradacja” w nawiązaniu do orzekania w I Wydziale Cywilnym jest co najmniej niestosowne i wynika z niezrozumienia specyfiki pracy sędziego. II Wydział Cywilno Odwoławczy rozpoznaje apelacje cywilne od orzeczeń sądów rejonowych . Sąd ten nie jest jednak sądem prawa, ale również sądem faktu, co wynika z przepisów regulujących postępowanie apelacyjne.
       Sytuacja w II Wydziale nie jest, jak już wspomniałam dobra, ale stosunkowo łatwiej doprowadzić do spadku zaległości w wydziale odwoławczym aniżeli w wydziale pierwszoinstancyjnym. Wydział Odwoławczy korzysta ze wsparcia sędziów rejonowych, którzy dodatkowo podejmują się orzekania w tym wydziale (oprócz pracy w sądach macierzystych) chcąc pogłębiać swoje doświadczenie orzecznicze.
       Natomiast  łączenie pracy w sądzie rejonowym w wydziale cywilnym z orzekaniem w wydziale pierwszoinstacyjnym Sądu Okręgowego jest raczej niemożliwe i stanowiłoby nadmierne obciążenie sędziów.
       Sprawa Pana Sędziego Waldemara Żurka była przedmiotem obrad Kolegium SO w Krakowie w dniu 30 lipca 2018 r., gdyż chciałam umożliwić Panu Sędziemu odwołanie się do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Po wejściu w życie przepisów nowelizujących Prawo o ustroju sądów powszechnych odwołanie będzie przysługiwać wyłącznie do Krajowej Rady Sądownictwa.
 
                                                                                             SSR Dagmara Pawełczyk – Woicka
                                                                                             Prezes SO
                                                                                             w Krakowie
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-07-31
Publikujący Daria Pichórz 2018-07-31 14:30
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-08-01 11:34

Komunikat z dnia 22 czerwca 2018 r.

Komunikat
z dnia 22 czerwca 2018 r.
 
          W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, którego przedmiotem było zaopiniowanie wniosków o delegowanie sędziów Sądów Rejonowych do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie (kontynuowanie wcześniejszych delegacji – art. 77 § 9 usp). Głosowanie odbyło się w dniach: 18.06.2018 r., 19.06.2018 r. (drogą e-mailową). Niezbędne dokumenty wraz z oświadczeniami członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie nadesłane e-mailem, zostały przedstawione Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniach: 19 czerwca 2018 r., 21 czerwca 2018 r.
          W dniu 22 czerwca 2018 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakwestionował tryb głosowania, a także treść oświadczeń członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie i polecił niezwłoczne zwołanie Zgromadzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie w składzie określonym w art. 30 § 1 usp, w brzmieniu nadanym przez Ustawę z dnia 12.04.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 848), która weszła w życie w dniu 23 maja 2018 r.
          Pomimo nadzwyczajnych starań w zawiadomieniu członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, Kolegium się nie obyło wobec braku kworum.
 
 
                                                                                                 Biuro Prasowe
                                                                                                 Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-06-22
Publikujący Daria Pichórz 2018-06-22 16:39
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-06-25 12:08

Komunikat z dnia 18 czerwca 2018 r.

Komunikat dotyczący Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r.
 
          Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r. W porządku obrad były wybory Przedstawicieli sędziów apelacji krakowskiej oraz wybór kandydatów na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Planowano utrwalenie  przebiegu Zgromadzenia za pomocą aparatury audiowizualnej dla zapewnienia obiektywnego i wiernego  przekazu obrad. Na wniosek SSO Waldemara Żurka większość obecnych  Członków Zgromadzenia wyłączyła możliwość utrwalania obrazu i dźwięku.
          Przewidziane  w porządku obrad punkty zostały zrealizowane. Wybrano 3 kandydatów na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów działających przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w osobach: SSO Janusza Kawałka, SSR Tomasza Henrycha, SSR Beaty Donhöffner-Grodzickiej. Dokonano wyboru 42 przedstawicieli sędziów do Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.
          Ponadto Zgromadzenie przyjęło 7 uchwał przedstawionych przez SSO Dariusza Mazura, w których Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie m.in. popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania skargi p-ko Polsce oraz krytykującą wypowiedź zawartą w wywiadzie Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dla „Gazety Polskiej”, w którym wskazał, że  wśród sędziów sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza. Zgromadzenie  poparło również uchwałę wyrażającą  votum nieufności wobec Prezes SO w Krakowie.
               
 
                                                                                                               Biuro Prasowe
                                                                                                               Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-06-18
Publikujący Daria Pichórz 2018-06-18 22:40
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-06-22 16:41

Komunikat z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 
Komunikat
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
 
            Z dniem 10 kwietnia 2018 roku - w oparciu o przepis art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - Prezes Sądu Okręgowego  w Krakowie - na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  odwołała:
- SSR Beatę Donhöffner-Grodzicką z funkcji przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie;
- SSR Łukasza Sajdaka z funkcji zastępcy przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
 
           Powodem odwołania SSR Donhöffner-Grodzickiej jest powołanie z dniem 5 kwietnia 2018 roku sędziego sądu rejonowego Macieja Pragłowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, nadzorującego pion karny, któremu powierzona została funkcja przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
Powodem odwołania SSR Łukasza Sajdaka jest prawny brak możliwości powołania więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego wydziału, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 roku.
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk 
                                                                                                   Rzecznik Prasowy
                                                                                            Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-04-16
Publikujący Grażyna Rokita 2018-04-16 15:13
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-04-17 14:32

Komunikat z dnia 27.02.2018 r.

Komunikat
z dnia 27.02.2018 r.
 
Informujemy, iż w dniu 26.02.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie,  na którym:

1. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Kolegium Sędziów.         
  Członkami Kolegium zostali:
- SSO Agata Wasilewska – Kawałek
- SSO Maciej Czajka  
- SSO Waldemar Żurek
- SSR Dorota Machura – Chrzanowska
- SSR Aleksander Przysiężniak
- SSR Łukasz Sajdak

2. została przyjęta Uchwała dotycząca Informacji Rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu.
 
                                                                                
                                                                                  SSO Beata Górszczyk

                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                               Sądu Okręgowego w Krakowie
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-27
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-27 14:23

Komunikat z dnia 26.02.2018 r. /zgłoszenie dziennikarz/

     Uprzejmie informujemy, iż od dnia 26.02.2018 r. dziennikarze, których sprzęt nie podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem urządzenia do prześwietlania bagażu zobowiązanni są do wypełnienia pisemnego druku zgłoszenia (druk dostępny przy wejściu do Sądu lub na stronie BIP w zakładce: serwis Rzecznika) i złożenia go na ręce pracownika służb dozoru/służb mundurowych (podstawa prawna: § 6 Regulaminu bezpieczeństwa i porządku).  
 
                                                                              SSO Beata Górszczyk
                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                        Sądu Okręgowego w Krakowie

Załączniki:

regulamin Plik pdf 33.36 KB
Zgłoszenie dziennikarz. Plik doc 13.83 KB
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-26
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-26 08:56
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-03-13 13:40

Komunikat z dnia 1.02.2018 r. dotyczący briefingu Pani Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Komunikat
z dnia 1 lutego 2018 r.
dotyczący briefingu Pani Prezes
 
 
        Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5.02.2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się briefing prasowy Pani Prezes Sądu Okręgowego SSR Dagmary Pawełczyk – Woickiej dotyczący aktualnej sytuacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
 
        Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia szczegółów technicznych i o przybycie do tut. Sądu najpóźniej do godz. 12.45.
 
 
                                                                                            SSO Beata Górszczyk
                                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                                         Sądu Okręgowego w Krakowie
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-02
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-02 12:22

Komunikat z dnia 30.01.2018 r.

Komunikat
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
         W związku z licznymi zapytaniami medialnymi informuję, iż z dniem 29.01.2018 r. członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Agnieszka Włodyga, SSO Joanna Melnyczuk, SSO Janusz Kawałek, SSR Ewa Ługowska, SSR Edyta Żyła, SSR Anna Sikora – Ciba złożyli rezygnację z członkostwa w Kolegium.
         Kadencja członka Kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w Kolegium (art. 30 § 2 w zw. z art. 28 § 8 pkt. 4 Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk
                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                           Sądu Okręgowego w Krakowie
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-31
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-31 15:45

Komunikat z dnia 18.01.2018 r.

Komunikat
z dnia 18.01.2018 r.
 
               W związku z licznymi zapytaniami medialnymi informuję, iż z dniem 17.01.2018 r. SSO Waldemar Żurek został odwołany z funkcji Rzecznika Prasowego ds. Cywilnych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2018 r.
              Członkami Kolegium Sądu są sędziowie powoływani na trzyletnią kadencję ( 27.09.2015 r. do 26.09.2018 r.) Skład Kolegium nie uległ zmianie po odwołaniu poprzedniego Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk
                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                          Sądu Okręgowego w Krakowie
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-18
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-18 16:02

Komunikat z dnia 8.01.2018 r.

Komunikat
z dnia 8.01.2018 r.
 
Z dniem 9 stycznia 2018 r. powołano prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – sędzię Dagmarę Pawełczyk – Woicką (informacja podana za komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8.01.2018 r.)

                                                                                                          SSO Beata Górszczyk
                                                                                                            Rzecznik Prasowy
                                                                                                    Sądu Okręgowego w Krakowie
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-08
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-08 14:51
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-03-13 13:32

Komunikat w sprawie zebrania sędziów Okręgu Krakowskiego w Krakowie w dniu 4.12.2017 r.

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-12-04
Publikujący Grażyna Rokita 2017-12-04 19:03

Komunikat w sprawie treści artykułu prasowego zamieszczonego w dzienniku Polskim w dniu 1.12.2017 r.

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-12-01
Publikujący Grażyna Rokita 2017-12-01 15:51

Komunikat w sprawie nowo otwartego budynku Sądu

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-03-30
Publikujący Grażyna Rokita 2017-03-31 14:30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]