Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział Cywilny

Wydział Cywilny

 

1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

3. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

4. Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

5. Jeżeli został sporządzony testament notarialny, to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

6. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?

7. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o dział spadku

8. Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

9. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis postanowienia z klauzulą prawomocności?

10. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?

11. Gdzie można ustalić, ile stron zawiera odpis orzeczenia?

12. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku, postanowienia

13. W jaki sposób można dokonać opłaty w sądzie

14. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego

15. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

16. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć taki pozew?

17. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

18. Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

 

 

 

1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy), a jeśli miejsca tego nie da się ustalić w Polsce, wówczas właściwym będzie sąd miejsca położenia majątku spadkowego.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku należy dołączyć:

- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),

- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego z USC potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą:

  • odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
  • odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),

     - wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę, jeżeli testament został sporządzony.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

3. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 50 złotych, jeżeli wnioskodawca występuje do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkodawcy.

Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku należy także wnieść opłatę w wysokości 5 złotych za wpis do Rejestru Spadkowego. Wpłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym można dokonać wyłącznie na rachunek „sum na zlecenie” sądu, który jest właściwy do rozpoznania wniosku. Przy dokonywaniu wpłat proszę zwrócić uwagę, że każdy sąd posiada własny, oddzielny rachunek bankowy.

 

 

Wstecz -- >>

 

 

 

4. Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

Tak, aby ujawnić krąg spadkobierców koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w sądzie.

Ustawa dopuszcza również możliwość poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

5. Jeżeli został sporządzony testament notarialny, to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

We wniosku oprócz spadkobiercy testamentowego muszą być ujawnieni wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

6. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?

Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Za złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pobiera się opłatę sądową w wysokości 50 zł. Opłatę we wskazanej wysokości zobowiązany jest wnieść każdy uczestnik postępowania który przed sądem złoży oświadczenie.
 

Wstecz -- >>

 

 

 

7. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o dział spadku?

Nie ma takiego formularza.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

8. Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

Dział spadku można także przeprowadzić przed notariuszem, ale tylko wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału masy spadkowej. Wniosek o dział spadku można również złożyć do sądu. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, w którym było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub sąd spadku.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

9. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis tego postanowienia z klauzulą prawomocności?

Odpis postanowienia można odebrać, gdy stanie się ono prawomocne tj. po upływie 21 dni, licząc od następnego dnia po rozprawie, pod warunkiem że nie zostanie zaskarżone.

O wydanie odpisu postanowienia zawsze należy się zwrócić do sądu z opłaconym pisemnym wnioskiem.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

10. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?

Za jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności należy wnieść opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

11. Gdzie można ustalić, ile stron zawiera odpis orzeczenia?

Ilość stron odpisu orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić w Biurze Obsługi Interesantów oraz sekretariacie wydziału konkretnego sądu, w którym toczyła się sprawa.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

12. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku, postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie wyroku, postanowienia nie podlega opłacie.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

13. W jaki sposób można dokonać opłaty w sądzie?

Opłaty sądowe można uiścić:

-          bezpośrednio w kasie właściwego sądu,

-          dokonać wpłaty na konto sądu, w tytule przelewu wskazując sygnaturę sprawy lub w przypadku jej braku - przedmiot sprawy.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

14. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego?

Nie ma takiego formularza. Jest tylko wzór wniosku dostępny na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

15. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć do sądu:

-          gdy wyrok rozwodowy stał się prawomocny,

            -       w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków (art. 61(4) i art. 54 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),

           -           w sytuacji zniesienia przez małżonków wspólności majątkowej małżeńskiej (w drodze umowy notarialnej lub orzeczenia sądu).

 

Zgodnie z art.58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków, także sąd orzekający rozwód lub separację może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Po zakończeniu wskazanych wyżej postępowań, właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze  Wydział Cywilny Sądu Rejonowego miejsca położenia majątku (art. 566 k.p.c.).

 

Wstecz -- >>

 

 

 

16. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć?

Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego Wydziału I Cywilnego i złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego (parter, okienko nr 5) lub wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

17. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

Do pozwu należy dołączyć:

-          odpis skrócony aktu zgonu osoby ostatnio pochowanej,

            -           oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego osoby wnoszącej pozew, który wykaże pokrewieństwo do zmarłego pochowanego w grobie.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

18. Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o ustalenie o prawa do dysponowania grobem?

Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.

 

Wstecz -- >>  

 

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2010-07-27
Publikujący - 2010-07-27 11:34
Modyfikacja Admin Administrator 2017-06-06 08:01
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]