Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

1. W jaki sposób należy złożyć odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego?

 

2. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji organu rentowego?

 

3. W jakim terminie powinien zostać złożony wniosek o uzasadnienie?

 

4. Czy złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem podlega opłacie?

 

5. Czy można złożyć apelację, jeżeli nie wystąpiono wcześniej z wnioskiem o uzasadnienie?

 

6. W jaki sposób można wnieść opłatę od apelacji?

 

7. W jaki sposób należy ustalić wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji od wyroku Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych?


1. W jaki sposób należy złożyć odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego?

Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć na piśmie w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Pouczenie, w jaki sposób należy złożyć odwołanie, zawsze znajduje się w wydanej przez organ rentowy decyzji.

 

wstecz -->>


2. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji organu rentowego?

Odwołanie od decyzji organu rentowego winno zawierać:

  • określenie sądu i wydziału, do którego jest kierowane odwołanie,
  • imię, nazwisko, dokładny adres osoby, która składa odwołanie,
  • oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer, datę, nazwę organu wydającego decyzję),
  • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków,
  • podpis osoby składającej odwołanie lub podpis przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika.

 

Wzór odwołania od decyzji ZUS znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie: www.krakow.so.gov.pl.

Wzór odwołania można także otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu.

Osoba, która nie zgadza się z wydanym przez sąd orzeczeniem, powinna złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie lub apelację/zażalenie w ustawowym terminie.

 

 

3. W jakim terminie powinien zostać złożony wniosek o uzasadnienie?

Wiosek o uzasadnienie należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.

Uwaga - soboty i niedziele nie przerywają biegu terminu!

Wniosek składa się na piśmie w biurze podawczym sądu I instancji lub można przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty (w takim przypadku za datę złożenia wniosku o uzasadnienie uznaje się datę stempla pocztowego).

 

 

4. Czy złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem podlega opłacie?

Wniosek nie podlega opłacie sądowej.

 

 

5. Czy można złożyć apelację, jeżeli nie wystąpiono wcześniej z wnioskiem o uzasadnienie?

Jeżeli nie sporządzono wniosku o uzasadnienie orzeczenia, wówczas apelację można złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Apelacja podlega opłacie sądowej. Opłata od apelacji jest stała i wynosi 30 zł.

 

6. Opłatę od apelacji można uiścić w następujący sposób:

   - znakami sądowymi,
   - w kasie sądu I instancji,
   - przelewem na konto dochodów budżetowych sądu I instancji
(numery kont znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl).
   - Opłata od apelacji jest stała i wynosi 30 zł.

 

 

wstecz -->>


7. W jaki sposób należy ustalić wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji od wyroku Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych?

Jeżeli przedmiotem zaskarżenia w apelacji jest świadczenie emerytalno-rentowe, to:
    - wartość przedmiotu zaskarżenia równa jest sumie świadczeń rentowych, emerytalnych za okres 1 roku.

*Jeżeli świadczenie emerytalno-rentowe było pobierane krócej aniżeli 1 rok, to:
wartość przedmiotu zaskarżenia równa jest sumie świadczeń za okres, na który świadczenie przysługiwało.

Jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest podwyższenie świadczenia emerytalno-rentowego, to:
    - wartość przedmiotu zaskarżenia równa jest różnicy między otrzymanym, a dochodzonym świadczeniem za okres 1 roku.

 

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2010-08-11
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2010-08-11 09:10
Modyfikacja Admin Administrator 2017-06-05 15:28
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]