Skargi i wnioski

Na podstawie Ustawy z 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016. 2062 j.t. ) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) skargi i wnioski dotyczące działalności sądów powszechnych okręgu krakowskiego można wnosić do Sądu Okręgowego w Krakowie:

1) na piśmie,

- osobiście lub drogą pocztową w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,

- pocztą elektroniczną do sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie na adres:
so_x_wizytacyjny@krakow.so.gov.pl
prezes@krakow.so.gov.pl,

- za pośrednictwem platformy ePUAP.

2) w formie ustnej do protokołu w sekretariacie X Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pawilon K, V piętro, pokój 504 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:00 do 18:00, wtorek – piątek od 8:00 do 15:00.

 

Skarga / wniosek powinien zawierać:

- datę,

- imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego (wnioskodawcy),

- zwięzłą treść skargi lub wniosku,

- w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Na żądanie skarżącego (wnioskodawcy) pracownik potwierdza przyjęcie skargi lub wniosku.

 

POUCZENIE

dla osób składających skargę lub wniosek:

 

  1. skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu,
  2. skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania,
  3. organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności dotyczy skarga lub wniosek,
  4. Prezes Sądu Okręgowego jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego lub Sądu Okręgowego i Rejonowego oraz skarg dotyczących działalności prezesów sądów rejonowych okręgu krakowskiego. 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2013-01-07
Publikujący - 2013-01-07 14:42
Modyfikacja Admin Administrator 2017-04-26 07:59