Komunikat z dnia 16 kwietnia 2018 r.
 
Komunikat
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
 
            Z dniem 10 kwietnia 2018 roku - w oparciu o przepis art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - Prezes Sądu Okręgowego  w Krakowie - na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  odwołała:
- SSR Beatę Donhöffner-Grodzicką z funkcji przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie;
- SSR Łukasza Sajdaka z funkcji zastępcy przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
 
           Powodem odwołania SSR Donhöffner-Grodzickiej jest powołanie z dniem 5 kwietnia 2018 roku sędziego sądu rejonowego Macieja Pragłowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, nadzorującego pion karny, któremu powierzona została funkcja przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
Powodem odwołania SSR Łukasza Sajdaka jest prawny brak możliwości powołania więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego wydziału, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 roku.
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk 
                                                                                                   Rzecznik Prasowy
                                                                                            Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
AutorGrażyna Rokita2018-04-16
Publikujący Grażyna Rokita 2018-04-16 15:13
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-04-17 14:32