Portal Informacyjny


Strona Internetowa Portalu Informacyjnego dostępna jest pod adresem: https://portal.krakow.sa.gov.pl

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi udzielania Pełnomocnikom dostępu do danych spraw za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, Sąd Okręgowy w Krakowie informuje, że: 

  • dostęp do danych sprawy za pośrednictwem Portalu Informacyjnego otrzymuje Pełnomocnik główny według zasad określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego.

  • Pełnomocnikom substytucyjnym udziela się dostępu do sprawy za pośrednictwem Portalu Informacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przewodniczący Wydziału, sędzia referent lub kierownik sekretariatu, po rozpatrzeniu indywidualnie złożonego wniosku, podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia Pełnomocnikowi substytucyjnemu dostępu do sprawy za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

  • Pełnomocnik substytucyjny może otrzymać dostęp do sprawy za pośrednictwem Portalu Informacyjnego tylko wtedy, gdy odpowiednie pełnomocnictwo zostało złożone do akt sprawy oraz pełnomocnictwo zawiera dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Pełnomocnika jako użytkownika Portalu Informacyjnego (wymagane dane adresowe, zalecany numer PESEL) lub dane te zostały dostarczone do sprawy w odrębnym dokumencie.
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
AutorSąd Okręgowy w Krakowie2014-02-17
Publikujący Jerzy Hoinkis 2014-02-19 08:54
Modyfikacja Admin Administrator 2017-01-26 12:00