XML
Petycje


1. Petycja z dnia 15.01.2017r.

2. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nr  14/17 z dnia 30.01.2017r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji o udostępnianie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sadów Rejonowych.

 

3. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nr  15/17 z dnia 30.01.2017r. w sprawie oczekiwania na dalsze petycje o udostępnienie materiałów informacyjnych dot. tematyki kredytów "walutowych" sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

4. We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 29 petycji.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.


5. Petycja z dnia 9.03.2017r.

6. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nr  37/17 z dnia 7.04.2017r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji o skierowanie pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznania syndromu alienacji rodzicielskiej.

7. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nr  38/17 z dnia  7.04.2017r. w sprawie oczekiwania na dalsze petycje o skierowanie  pracowników merytorycznych OZSS na szkolenie dotyczące nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznania syndromu alienacji rodzicielskiej.

8. We wskazanym terminie wpłynęło 28 petycji.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2017-02-01
Publikujący Admin Administrator 2017-02-01 10:44
Modyfikacja Admin Administrator 2017-05-09 13:51