Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Informacja dla kandydatów na mediatorów stałych

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW
 
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące mediatorów. Obok mediatorów funkcjonujących na podstawie dotychczasowych przepisów, utworzona zostaje instytucja mediatorów stałych.
Kwestie dotyczące mediacji w sprawach cywilnych regulują:
 1. ustawa z dnia  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014., poz.101 z późn. zm.) Dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji.  Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze. Oddział 1 Mediacja art. 1831-15 k.p.c.).
 2. ustawa z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.poz. 133 z późn. zm.) Art. 157a. -157f.
 3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów  (Dz. U. 2016, poz.122)
 
Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:
 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
 
Osoba, która ubiega się o wpis na listę mediatorów stałych  powinna przedłożyć  następujące dokumenty:
 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o wpis na listę stałych mediatorów, (pobierz)
 2. oświadczenie (pobierz)
 • o ukończeniu 26 lat;
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 • o korzystania w pełni praw publicznych;
 • o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;
 • o znajomości języka polskiego;
 • że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art., 233 Kodeksu karnego;
 1. informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji,
 2. spis wydanych publikacji naukowych na temat mediacji,
 3. opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,
 4. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 5. dokumenty poświadczające odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację, 
 6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 
 
Opłatę skarbową w  kwocie 10 zł  (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783)  można wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Krakowa,
Al. Powstania Warszawskiego 10 (budynek obok Sądu) lub dokonać wpłaty na  konto bankowe Urzędu Miasta Krakowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie.
 
 
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pok. K 527
tel. 12 619 58 06
 
W przypadku przedłożenia kserokopii  dokumentów, należy okazać oryginały dokumentów do wglądu, bądź  przedłożyć kopie poświadczone notarialnie. 
 
Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą w dalszym ciągu prowadzić listy mediatorów, którzy mają prawo odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego (art. 1832 § 3 i 4 k.p.c.). Takim mediatorem może być zasadniczo każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 1832 § 1 k.p.c.).
 
Wybór osoby mediatora co do zasady pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy strony takiego wyboru nie dokonają. W tych przypadkach wyboru dokonuje sąd. 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2015-03-04
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2015-03-04 10:59
Modyfikacja Admin Administrator 2016-04-06 12:54
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]