Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Komunikat z dnia 22 czerwca 2018 r.

Komunikat
z dnia 22 czerwca 2018 r.
 
          W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, którego przedmiotem było zaopiniowanie wniosków o delegowanie sędziów Sądów Rejonowych do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie (kontynuowanie wcześniejszych delegacji – art. 77 § 9 usp). Głosowanie odbyło się w dniach: 18.06.2018 r., 19.06.2018 r. (drogą e-mailową). Niezbędne dokumenty wraz z oświadczeniami członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie nadesłane e-mailem, zostały przedstawione Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniach: 19 czerwca 2018 r., 21 czerwca 2018 r.
          W dniu 22 czerwca 2018 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakwestionował tryb głosowania, a także treść oświadczeń członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie i polecił niezwłoczne zwołanie Zgromadzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie w składzie określonym w art. 30 § 1 usp, w brzmieniu nadanym przez Ustawę z dnia 12.04.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 848), która weszła w życie w dniu 23 maja 2018 r.
          Pomimo nadzwyczajnych starań w zawiadomieniu członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, Kolegium się nie obyło wobec braku kworum.
 
 
                                                                                                 Biuro Prasowe
                                                                                                 Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-06-22
Publikujący Daria Pichórz 2018-06-22 16:39
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-06-25 12:08

Komunikat z dnia 18 czerwca 2018 r.

Komunikat dotyczący Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r.
 
          Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r. W porządku obrad były wybory Przedstawicieli sędziów apelacji krakowskiej oraz wybór kandydatów na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Planowano utrwalenie  przebiegu Zgromadzenia za pomocą aparatury audiowizualnej dla zapewnienia obiektywnego i wiernego  przekazu obrad. Na wniosek SSO Waldemara Żurka większość obecnych  Członków Zgromadzenia wyłączyła możliwość utrwalania obrazu i dźwięku.
          Przewidziane  w porządku obrad punkty zostały zrealizowane. Wybrano 3 kandydatów na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów działających przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w osobach: SSO Janusza Kawałka, SSR Tomasza Henrycha, SSR Beaty Donhöffner-Grodzickiej. Dokonano wyboru 42 przedstawicieli sędziów do Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.
          Ponadto Zgromadzenie przyjęło 7 uchwał przedstawionych przez SSO Dariusza Mazura, w których Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie m.in. popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania skargi p-ko Polsce oraz krytykującą wypowiedź zawartą w wywiadzie Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dla „Gazety Polskiej”, w którym wskazał, że  wśród sędziów sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza. Zgromadzenie  poparło również uchwałę wyrażającą  votum nieufności wobec Prezes SO w Krakowie.
               
 
                                                                                                               Biuro Prasowe
                                                                                                               Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-06-18
Publikujący Daria Pichórz 2018-06-18 22:40
Modyfikacja Daria Pichórz 2018-06-22 16:41

Komunikat z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 
Komunikat
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
 
            Z dniem 10 kwietnia 2018 roku - w oparciu o przepis art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - Prezes Sądu Okręgowego  w Krakowie - na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  odwołała:
- SSR Beatę Donhöffner-Grodzicką z funkcji przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie;
- SSR Łukasza Sajdaka z funkcji zastępcy przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
 
           Powodem odwołania SSR Donhöffner-Grodzickiej jest powołanie z dniem 5 kwietnia 2018 roku sędziego sądu rejonowego Macieja Pragłowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, nadzorującego pion karny, któremu powierzona została funkcja przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
Powodem odwołania SSR Łukasza Sajdaka jest prawny brak możliwości powołania więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego wydziału, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 roku.
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk 
                                                                                                   Rzecznik Prasowy
                                                                                            Sądu Okręgowego w Krakowie
 
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-04-16
Publikujący Grażyna Rokita 2018-04-16 15:13
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-04-17 14:32

Komunikat z dnia 27.02.2018 r.

Komunikat
z dnia 27.02.2018 r.
 
Informujemy, iż w dniu 26.02.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie,  na którym:

1. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Kolegium Sędziów.         
  Członkami Kolegium zostali:
- SSO Agata Wasilewska – Kawałek
- SSO Maciej Czajka  
- SSO Waldemar Żurek
- SSR Dorota Machura – Chrzanowska
- SSR Aleksander Przysiężniak
- SSR Łukasz Sajdak

2. została przyjęta Uchwała dotycząca Informacji Rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu.
 
                                                                                
                                                                                  SSO Beata Górszczyk

                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                               Sądu Okręgowego w Krakowie
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-27
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-27 14:23

Komunikat z dnia 26.02.2018 r. /zgłoszenie dziennikarz/

     Uprzejmie informujemy, iż od dnia 26.02.2018 r. dziennikarze, których sprzęt nie podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem urządzenia do prześwietlania bagażu zobowiązanni są do wypełnienia pisemnego druku zgłoszenia (druk dostępny przy wejściu do Sądu lub na stronie BIP w zakładce: serwis Rzecznika) i złożenia go na ręce pracownika służb dozoru/służb mundurowych (podstawa prawna: § 6 Regulaminu bezpieczeństwa i porządku).  
 
                                                                              SSO Beata Górszczyk
                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                        Sądu Okręgowego w Krakowie

Załączniki:

regulamin Plik pdf 33.36 KB
Zgłoszenie dziennikarz. Plik doc 13.83 KB
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-26
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-26 08:56
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-03-13 13:40

Komunikat z dnia 1.02.2018 r. dotyczący briefingu Pani Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Komunikat
z dnia 1 lutego 2018 r.
dotyczący briefingu Pani Prezes
 
 
        Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5.02.2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się briefing prasowy Pani Prezes Sądu Okręgowego SSR Dagmary Pawełczyk – Woickiej dotyczący aktualnej sytuacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
 
        Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia szczegółów technicznych i o przybycie do tut. Sądu najpóźniej do godz. 12.45.
 
 
                                                                                            SSO Beata Górszczyk
                                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                                         Sądu Okręgowego w Krakowie
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-02-02
Publikujący Grażyna Rokita 2018-02-02 12:22

Komunikat z dnia 30.01.2018 r.

Komunikat
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
         W związku z licznymi zapytaniami medialnymi informuję, iż z dniem 29.01.2018 r. członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Agnieszka Włodyga, SSO Joanna Melnyczuk, SSO Janusz Kawałek, SSR Ewa Ługowska, SSR Edyta Żyła, SSR Anna Sikora – Ciba złożyli rezygnację z członkostwa w Kolegium.
         Kadencja członka Kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w Kolegium (art. 30 § 2 w zw. z art. 28 § 8 pkt. 4 Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk
                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                           Sądu Okręgowego w Krakowie
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-31
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-31 15:45

Komunikat z dnia 18.01.2018 r.

Komunikat
z dnia 18.01.2018 r.
 
               W związku z licznymi zapytaniami medialnymi informuję, iż z dniem 17.01.2018 r. SSO Waldemar Żurek został odwołany z funkcji Rzecznika Prasowego ds. Cywilnych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2018 r.
              Członkami Kolegium Sądu są sędziowie powoływani na trzyletnią kadencję ( 27.09.2015 r. do 26.09.2018 r.) Skład Kolegium nie uległ zmianie po odwołaniu poprzedniego Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.
 
                                                                                               SSO Beata Górszczyk
                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                          Sądu Okręgowego w Krakowie
 
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-18
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-18 16:02

Komunikat z dnia 8.01.2018 r.

Komunikat
z dnia 8.01.2018 r.
 
Z dniem 9 stycznia 2018 r. powołano prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie – sędzię Dagmarę Pawełczyk – Woicką (informacja podana za komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 8.01.2018 r.)

                                                                                                          SSO Beata Górszczyk
                                                                                                            Rzecznik Prasowy
                                                                                                    Sądu Okręgowego w Krakowie
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2018-01-08
Publikujący Grażyna Rokita 2018-01-08 14:51
Modyfikacja Grażyna Rokita 2018-03-13 13:32

Komunikat w sprawie zebrania sędziów Okręgu Krakowskiego w Krakowie w dniu 4.12.2017 r.

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-12-04
Publikujący Grażyna Rokita 2017-12-04 19:03

Komunikat w sprawie treści artykułu prasowego zamieszczonego w dzienniku Polskim w dniu 1.12.2017 r.

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-12-01
Publikujący Grażyna Rokita 2017-12-01 15:51

Komunikat w sprawie nowo otwartego budynku Sądu

więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłGrażyna Rokita2017-03-30
Publikujący Grażyna Rokita 2017-03-31 14:30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]