Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Wydział Cywilny

Wydział Cywilny

 

1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

3. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

4. Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

5. Jeżeli został sporządzony testament notarialny, to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

6. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?

7. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o dział spadku

8. Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

9. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis postanowienia z klauzulą prawomocności?

10. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?

11. Gdzie można ustalić, ile stron zawiera odpis orzeczenia?

12. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku, postanowienia

13. W jaki sposób można dokonać opłaty w sądzie

14. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego

15. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

16. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć taki pozew?

17. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

18. Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

 

 

 

1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy), a jeśli miejsca tego nie da się ustalić w Polsce, wówczas właściwym będzie sąd miejsca położenia majątku spadkowego.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku należy dołączyć:

- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),

- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego z USC potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą:

  • odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
  • odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),

     - wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę, jeżeli testament został sporządzony.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

3. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 50 zł od jednego spadkodawcy.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

4. Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

Tak, aby ujawnić krąg spadkobierców koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w sądzie.

Ustawa dopuszcza również możliwość poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

5. Jeżeli został sporządzony testament notarialny, to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

We wniosku oprócz spadkobiercy testamentowego muszą być ujawnieni wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

6. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?

Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Za złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pobiera się opłatę sądową w wysokości 50 zł. 

 

Wstecz -- >>

 

 

 

7. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o dział spadku?

Nie ma takiego formularza.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

8. Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

Dział spadku można także przeprowadzić przed notariuszem, ale tylko wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału masy spadkowej. Wniosek o dział spadku można również złożyć do sądu. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, w którym było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub sąd spadku.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

9. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis tego postanowienia z klauzulą prawomocności?

Odpis postanowienia można odebrać, gdy stanie się ono prawomocne tj. po upływie 21 dni, licząc od następnego dnia po rozprawie, pod warunkiem że nie zostanie zaskarżone.

O wydanie odpisu postanowienia zawsze należy się zwrócić do sądu z opłaconym pisemnym wnioskiem.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

10. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?

Za jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności należy wnieść opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

11. Gdzie można ustalić, ile stron zawiera odpis orzeczenia?

Ilość stron odpisu orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić w Biurze Obsługi Interesantów oraz sekretariacie wydziału konkretnego sądu, w którym toczyła się sprawa.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

12. Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku, postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie wyroku, postanowienia nie podlega opłacie.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

13. W jaki sposób można dokonać opłaty w sądzie?

Opłaty sądowe można uiścić:

-          bezpośrednio w kasie właściwego sądu,

-          dokonać wpłaty na konto sądu, w tytule przelewu wskazując sygnaturę sprawy lub w przypadku jej braku - przedmiot sprawy.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

14. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego?

Nie ma takiego formularza. Jest tylko wzór wniosku dostępny na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów mieszczącym się na parterze głównego budynku sądu.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

15. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć do sądu:

-          gdy wyrok rozwodowy stał się prawomocny,

            -       w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków (art. 61(4) i art. 54 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),

           -           w sytuacji zniesienia przez małżonków wspólności majątkowej małżeńskiej (w drodze umowy notarialnej lub orzeczenia sądu).

 

Zgodnie z art.58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków, także sąd orzekający rozwód lub separację może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Po zakończeniu wskazanych wyżej postępowań, właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze  Wydział Cywilny Sądu Rejonowego miejsca położenia majątku (art. 566 k.p.c.).

 

Wstecz -- >>

 

 

 

16. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć?

Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego Wydziału I Cywilnego i złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego (parter, okienko nr 5) lub wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

17. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

Do pozwu należy dołączyć:

-          odpis skrócony aktu zgonu osoby ostatnio pochowanej,

            -           oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego osoby wnoszącej pozew, który wykaże pokrewieństwo do zmarłego pochowanego w grobie.

 

Wstecz -- >>

 

 

 

18. Jaka jest wysokość opłaty od pozwu o ustalenie o prawa do dysponowania grobem?

Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.

 

Wstecz -- >>  

 

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2010-07-27
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2010-07-27 11:34
Modyfikacja Admin Administrator 2015-09-18 15:50
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Przywróć plakat
Wygenerowano: 22 maja 2017r. 19:26:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.