Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
OGŁOSZENIE NR 21 z dnia 11.05.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-05-11
OGŁOSZENIE NR 21 z dnia 11.05.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia poniżej 30 000 EURO w trybie zapytania ofertowego na wykonanie: dostawy wody źródlanej w butlach dla Sądu Okręgowego  w Krakowie.
Realizacja  usługi sukcesywnych  dostaw wody źródlanej w butlach stanowiących własność Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i rozprowadzany na koszt Wykonawcy i jego transportem do Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7  oraz do innych budynków będących w dyspozycji Sądu zlokalizowanych: przy ul. Mogilskiej 97, przy ul. Fabrycznej 20, przy ul. Kościuszki 43, w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11, w Sądzie Rejonowym w Miechowie pl. Kościuszki 3a, w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach os. Świerczewskiego 4.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 21.05.2018 godz. 9.00.docx 13238 bajtów 3
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 21 z dnia 11.05.2018 r..docx 15290 bajtów 14
3. Załącznik nr 1 zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 18266 bajtów 6
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - klauzula rodo.docx 20198 bajtów 10

więcej... 


OGŁOSZENIE nr 20 z dnia 10.05.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-05-10

OGŁOSZENIE nr 20 z dnia 10.05.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługę przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie,   Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 20 z dnia 10.05.2018 r..doc 61952 bajtów 21
2. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx 24019 bajtów 13
3. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy i opz.docx 76998 bajtów 21
4. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do ogłoszenia - klauzula rodo.docx 20411 bajtów 12

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 9.05.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-05-09
OGŁOSZENIE NR 19 z dnia 9.05.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: usługi monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dla obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Miechowie.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 17.05.2018 godz 9.00.docx 12553 bajtów 0
2. Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie nr 19 z dnia 9.05.2018 r.docx 15031 bajtów 12
3. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy.docx 19407 bajtów 11

więcej... 


GŁOSZENIE NR 17 z dnia 19.04.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-04-19
GŁOSZENIE NR   17  z dnia  19.04.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówień w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na:   dostawy wykładziny dywanowej  dla  Sądu  Okręgowego w Krakowie.
Realizacja zamówień odbywać się będzie  w ciągu roku, zgodnie z  zapotrzebowaniem złożonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców - na dzień 27.04 .2018 godz. 15.00, ogłoszenie nr 17 z dnia 19.04. 2018.docx 15816 bajtów 6
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 17.docx 15807 bajtów 1
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu nr 17 z dnia 19.04.2018 r..docx 16640 bajtów 24
4. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy.docx 18151 bajtów 14

więcej... 


OGŁOSZENIE nr 18 z dnia 19.04.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-04-19

OGŁOSZENIE nr 18 z dnia 19.04.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń obniżających temperaturę w pomieszczeniach budynków Sądu Okręgowego w Krakowie oraz wykonanie otworów z anemostatami w celu zainstalowania klimatyzatorów przenośnych we wskazanych pomieszczeniach. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu nr 18 z dnia 19.04.2018.doc 52224 bajtów 15
2. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 26232 bajtów 7
3. Załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy i OPZ.docx 56681 bajtów 7

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 16 z dnia 17.04.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-04-17
OGŁOSZENIE NR 16 z dnia 17.04.2018 r.
 
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielać zamówień w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na:
„Świadczenie usług przygotowania i dostarczania  przerw kawowych (catering) dla Sądu Okręgowego w Krakowie z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 2018 roku zgodni z  zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Termin realizacji przez Wykonawcę poszczególnych zamówień odbywać się będzie w przedziale czasowym od 1 do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania”.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzien 25.04.2018 godz 9.00.docx 16610 bajtów 6
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 16.docx 15262 bajtów 0
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 16 z dnia 17.04.2018 r..docx 14967 bajtów 15
4. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy.docx 18186 bajtów 18

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 15 z dnia 19.03.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-03-19
OGŁOSZENIE NR   15  z dnia 19.03.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, uprzejmie prosi o złożenie oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont pomieszczenia szatni policjantów E-023A,   w kompleksie budynków sądowych przy ul. Przy Rondzie 7, dla potrzeb postępowania przetargowego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i wymaganiami.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista wykonawców na 26.03.2018r. na godz. 10.00.docx 14786 bajtów 32
2. lista wykonawców Lista wykonawców na dzień 29.03.2018r. - aktualizacja bieżąca.docx 16232 bajtów 8
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 15.docx 14112 bajtów 5
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 15 z dnia 19.03.2018 r..docx 16548 bajtów 31
5. Załącznik nr 1 załacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 17374 bajtów 19

więcej... 


OGŁOSZENIE nr 14 z dnia 16.03.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-03-16

OGŁOSZENIE nr 14 z dnia 16.03.2018 r.

 o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: usługi z zakresu przeglądów, konserwacji, napraw instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji C.O., obiegu grzewczego klimakonwektorów, central wentylacyjnych i wody lodowej, w obiekcie Sądu Okręgowego w Krakowie – pawilon L przy ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 14.docx 15207 bajtów 5
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 14 z dnia 16.03.2018 r..doc 61952 bajtów 15
3. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.docx 24062 bajtów 10
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy.docx 40720 bajtów 7
5. Załącznik nr 2.1 zał. nr 2.1 do ogłoszenia - wykaz urządzeń.docx 14258 bajtów 10
6. Załącznik nr 2.2 zał. nr 2.2 do ogłoszenia - opis i harmonogram.docx 23389 bajtów 11

więcej... 


OGŁOSZENIE Nr 13 z dnia 13.03.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-03-13

OGŁOSZENIE Nr 13 z dnia 13.03.2018 r.

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ośrodkach podmiotów współpracujących
z Wykonawcą w ramach karnetu/abonamentu. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu
w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego „Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.”

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.docx 12956 bajtów 6
2. modyfikacja nr 1 Modyfikacja nr 1 z dnia 16.03.2018 r..docx 12596 bajtów 2
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13.docx 15432 bajtów 0
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 13 z dnia 13.03.2018 r..doc 123392 bajtów 18
5. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 1 Pytania-Odpowiedzi nr 1.docx 19483 bajtów 5
6. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 2 Pytania-Odpowiedzi nr 2.docx 15150 bajtów 1
7. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - wzór umowy i opz.docx 38254 bajtów 12
8. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx 26158 bajtów 5
9. Zmodyfikowany załącznik nr 1 modyfikacja zał. nr 1 - wzór umowy i opz.docx 34539 bajtów 8
10. Zmodyfikowany załącznik nr 2 modyfikacja zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx 26218 bajtów 4

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 12 z dnia 8.03.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-03-08
OGŁOSZENIE NR 12 z dnia 8.03.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: usług związanych z przeglądami, konserwacją i naprawami kserokopiarek znajdujących się w obiektach Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Miechowie oraz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 15.03.2018 r. godz. 14.00.docx 13329 bajtów 11
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 12.docx 15013 bajtów 0
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 12 z dnia 8.03.2018 r.docx 14918 bajtów 18
4. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy.docx 19423 bajtów 11

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 11 z dnia 7.03.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-03-07

OGŁOSZENIE NR 11 z dnia 7.03.2018 r.

o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: świadczenie usług telekomunikacyjnych (transmisja danych) oraz najem ciemnego włókna dla Sądu Okręgowego w Krakowie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja po negocjacjach Informacja po negocjacjach nr 11-2018.docx 14125 bajtów 2
2. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert dnia 16.03.2018 r..docx 14161 bajtów 3
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 11-2018.docx 14642 bajtów 0
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 11 z dnia 07.03.2018 r..doc 60928 bajtów 13
5. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 23470 bajtów 9
6. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - wzór umowy.docx 33951 bajtów 10

więcej... 


OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia nr 10 z dnia 7.03.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-03-07
Świadczenie serwisu, konserwacji oraz napraw systemów i urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Sądzie Rejonowym w Miechowie i Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 10-2018.docx 14221 bajtów 10

więcej... 


OGŁOSZENIE nr 9 z dnia 16.02.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-02-16

OGŁOSZENIE nr 9 z dnia 16.02.2018 r.

              o postępowaniu    o   udzielenie   zamówienia  w   procedurze   poniżej   wyrażonej w   złotych

             równowartości   kwoty   30000 €   w  trybie   procedury   otwartej   na   sukcesywne   dostawy 

             ręczników  papierowych,  papieru  toaletowego i   środków  czystości  dla Sądu   Okręgowego

             w Krakowie.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9 z dnia 16.02.2018 r..docx 15773 bajtów 2
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 9 z dnia 16.02.2018 r..doc 54784 bajtów 17
3. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 28411 bajtów 27
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc 57856 bajtów 15

więcej... 


OGŁOSZENIE nr 8 z dnia 15.02.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-02-15

OGŁOSZENIE nr 8 z dnia 15.02.2018 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługi serwisu i konserwacji wind będących na gwarancji, zlokalizowanych w budynku Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych /ul. Przy Rondzie 7, pawilon L/.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do nr 8.docx 14958 bajtów 0
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 8 z dnia 15.02.2018 r..doc 59392 bajtów 11
3. Załącznik nr 1 załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 24921 bajtów 15
4. Załącznik nr 2 załącznik nr 2 - wzór umowy.docx 38815 bajtów 10

więcej... 


OGŁOSZENIE nr 7 z dnia 13.02.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-02-13

OGŁOSZENIE nr 7 z dnia 13.02.2018 r.

              o postępowaniu    o   udzielenie   zamówienia  w   procedurze   poniżej   wyrażonej w   złotych

             równowartości   kwoty   30000 €   w  trybie   procedury   otwartej   na:   sukcesywne   dostawy

             okładek na akta sądowe oraz  druków  dla  Sądu  Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego

             Suchej   Beskidzkiej  oraz Sądu Rejonowego w Miechowie. w 2018 r.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 7 z dnia 13.02.2018 r..docx 15793 bajtów 16
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 7 z dnia 13.02.2018 r..doc 54784 bajtów 34
3. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 30493 bajtów 38
4. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc 126464 bajtów 22

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 6 z dnia 2 lutego 2018 r. - zamówienia publiczne 2018-02-02

OGŁOSZENIE NR 6 z dnia 2 lutego 2018 r.

 o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Sądzie Rejonowym w Miechowie i Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6-2018.docx 14371 bajtów 4
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 6 z dnia 2.02.2018 r..doc 57856 bajtów 28
3. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 1 Pytania-Odpowiedzi nr 1.docx 14349 bajtów 10
4. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 23587 bajtów 15
5. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 - wzór umowy.docx 45138 bajtów 16

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 5 z dnia 25.01.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-01-25
OGŁOSZENIE NR   5  z dnia 25.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienie w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na  sukcesywne w 2018 roku dostawy artykułów spożywczych i cukierniczych dla Sądu Okręgowego w Krakowie.
Terminy realizacji zamówień odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z  zapotrzebowaniem złożonym przez Sąd  Okręgowy w Krakowie, z terminem dostawy nie dłuższym niż 1 dzień od dnia zamówienia. Dostawy bezpośrednio do siedziby sądu, własnym transportem i na własne ryzyko.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista wykonawców na dzień 1.02.2018r. godz.14.00.docx 16950 bajtów 23
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 5 z dnia 25.01.2018 r..docx 14528 bajtów 23
3. Załącznik nr 1 zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy..docx 18079 bajtów 15

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 4 z dnia 22.01.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-01-22
OGŁOSZENIE NR 4 z dnia 22.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że w 2018 roku zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: sukcesywnych w ciągu roku dostaw podzespołów (z wyłączeniem tonerów) do urządzeń fotokopiujących - typ: Kyocera, Ricoh, Olivetti, Konica Minolta, Sharp, będących na wyposażeniu Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i Sądu Rejonowego w Miechowie. Terminy realizacji zamówień odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z ewentualnym zapotrzebowaniem wynikającym z konieczności wymiany wyeksploatowanych podzespołów w urządzeniach.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 29.01.2018 r. na godz. 13.00.docx 16494 bajtów 7
2. Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie nr 4 z dnia 22.01.2018 r.docx 15155 bajtów 27
3. Załącznik nr 1 zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 19527 bajtów 16

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 3 z dnia 4.01.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-01-04
OGŁOSZENIE NR 3 z dnia 4.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że w 2018 roku zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonywanie: sukcesywnych w ciągu roku dostaw i montażu osłon okiennych - rolet  w kompleksie budynków sądowych usytuowanych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 (pawilony A, B, C, D, E,  K i  L), ul. Przy Rondzie 6. Terminy realizacji zamówień odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Wydziały i Oddziały Sądu Okręgowego w Krakowie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 9.01.2018 r. godz. 12.00.docx 13337 bajtów 20
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 3 z dnia 4.01.2018 r..docx 14759 bajtów 28
3. Załącznik nr 1 zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 19349 bajtów 27

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 2 z dnia 3.01.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-01-03
OGŁOSZENIE NR 2 z dnia 3.01.2018 r.
 
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że w 2018 roku zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO na wykonanie: sukcesywnych dostaw książek dla Sądu Okręgowego w Krakowie.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 8.01.2018 r. godz.12.00.docx 14832 bajtów 23
2. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 2 z dnia 3.01.2018 r..docx 14718 bajtów 42
3. Załącznik nr 1 zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 17855 bajtów 31

więcej... 


OGŁOSZENIE NR 1 z dnia 2.01.2018 r. - zamówienia publiczne 2018-01-02
OGŁOSZENIE NR  1  z dnia  2.01.2018 r.
 
Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza udzielić zamówienia w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO  na  świadczenie usługi  przewożenia dokumentacji w plombowanych  pojemnikach, między  pomieszczeniami w budynkach  Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. lista wykonawców Lista Wykonawców na dzień 4.01. 2018 r. na godz. 12.00.docx 17038 bajtów 27
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1-2018.docx 15112 bajtów 17
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 1 z dnia 2.01.2018 r..docx 16908 bajtów 19
4. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.docx 18176 bajtów 32

więcej... 


Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]