Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2017-12-08 11:07:13: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 10-2017.docx
2017-12-01 09:12:36: Dodano plik zał. nr 10 - wzór umowy i opz.doc
Więcej >>>
2017-12-01 09:12:12: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2017-12-01 09:11:49: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2017-12-01 09:11:21: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-12-01 09:10:37: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2017-12-01 09:10:11: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2017-12-01 09:09:43: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2017-12-01 09:09:19: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2017-12-01 09:08:43: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2017-12-01 09:08:16: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2017-12-01 09:07:14: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu społecznym nr 10.doc
1.Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej,
b) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia.
Kod główny CPV: 79710000-4.
Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, oraz świadczenia usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej..
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zaleca się, aby Wykonawcy starannie zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem realizacji przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Data składania ofert:
2017-12-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-12-08 09:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-12-01 09:05:00
PublikującyAnna Skalska 2017-12-01 09:05:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-12-08 11:07:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu społecznym 118.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 25.13 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 22.72 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 26.09 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 33.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 20.32 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 8 22.67 KbPlik doc
10. Załącznik nr 9 22.65 KbPlik doc
11. Załącznik nr 10 182.00 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert 19.16 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-11-22 16:34:09: Dodano plik ogłoszenie o nieudzieleniu zamów i unieważ postęp nr 9-2017.docx
2017-11-08 13:48:54: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 9-2017.docx
Więcej >>>
2017-10-31 14:26:50: Dodano plik pytania-wnioski-odpowiedzi 1 Sucha.doc
2017-10-27 08:48:44: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-10-25 14:41:36: Dodano plik zał. nr 10 - wzór umowy i opz.doc
2017-10-25 14:41:12: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2017-10-25 14:40:48: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2017-10-25 14:40:24: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-10-25 14:40:01: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2017-10-25 14:39:38: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2017-10-25 14:39:17: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2017-10-25 14:38:51: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2017-10-25 14:38:25: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2017-10-25 14:37:52: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2017-10-25 14:37:22: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu społecznym nr 9-2017.doc
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej,
b) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia.
Kod główny CPV: 79710000-4.
Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącego świadczenia usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, oraz świadczenia usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej..
Data składania ofert:
2017-11-08 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-11-08 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-10-25 14:35:00
PublikującyAnna Skalska 2017-10-25 14:35:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-11-22 16:34:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu społecznym 117.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 25.13 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 22.56 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 26.02 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 33.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 20.29 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 8 22.79 KbPlik doc
10. Załącznik nr 9 22.63 KbPlik doc
11. Załącznik nr 10 182.00 KbPlik doc
12. zmodyfikowany załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
13. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 1 94.50 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert 19.13 KbPlik doc
15. Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania 13.65 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-12-14 11:51:41: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 8-2017.docx
2017-11-30 14:09:01: Dodano plik INFO o wyborze najk. oferty - str int.doc
Więcej >>>
2017-11-08 13:37:18: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 8-2017.docx
2017-10-27 08:45:18: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-10-25 13:30:49: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu społecznym nr 8-2017.doc
2017-10-25 13:25:13: Dodano plik zał. nr 10 - wzór umowy i opz.doc
2017-10-25 13:24:50: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2017-10-25 13:24:26: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2017-10-25 13:23:59: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-10-25 13:23:34: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2017-10-25 13:23:10: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2017-10-25 13:22:46: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2017-10-25 13:22:22: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2017-10-25 13:21:52: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2017-10-25 13:21:20: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Miechowie,
b) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Miechowie.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia.
Kod główny CPV: 79710000-4.
Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącego: świadczenia usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Miechowie, oraz świadczenia usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Rejonowego w Miechowie.
Data składania ofert:
2017-11-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-11-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-10-25 12:54:00
PublikującyAnna Skalska 2017-10-25 12:54:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-12-14 11:51:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 24.95 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 22.56 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 25.53 KbPlik doc
4. Załącznik nr 4 33.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 6 20.21 KbPlik doc
7. Załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 8 22.79 KbPlik doc
9. Załącznik nr 9 22.62 KbPlik doc
10. Załącznik nr 10 183.00 KbPlik doc
11. Ogłoszenie o zamówieniu społecznym 117.50 KbPlik doc
12. zmodyfikowany załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
13. Informacja z otwarcia ofert 18.77 KbPlik doc
14. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 37.00 KbPlik doc
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.62 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-12-14 11:38:32: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 7-2017.docx
2017-11-22 09:48:08: Dodano plik INFO o wyborze najk. oferty - str int.doc
Więcej >>>
2017-11-07 11:13:04: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 7-2017.docx
2017-10-31 14:27:24: Dodano plik pytania-wnioski-odpowiedzi 3.doc
2017-10-27 08:38:24: Dodano plik zmodyfikowany zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-10-26 15:15:49: Dodano plik pytania-wnioski-odpowiedzi 2.doc
2017-10-25 10:25:32: Dodano plik pytania-wnioski-odpowiedzi 1.docx
2017-10-19 15:12:57: Dodano plik zał. nr 10 - wzór umowy i opz.doc
2017-10-19 15:12:32: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2017-10-19 15:12:07: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2017-10-19 15:11:27: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-10-19 15:11:02: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2017-10-19 15:09:58: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2017-10-19 15:09:31: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2017-10-19 15:09:05: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2017-10-19 15:08:32: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2017-10-19 15:07:58: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2017-10-19 15:07:12: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu społecznym nr 7 z dnia 19.10.2017.doc
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie,
b) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektów Sądu Okręgowego w Krakowie, działającego na podstawie art. 16 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w imieniu i na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie,
c) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu wartości pieniężnych na rzecz Sądu Okręgowego w Krakowie.
Data składania ofert:
2017-11-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-11-07 09:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-10-19 15:05:00
PublikującyAnna Skalska 2017-10-19 15:06:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-12-14 11:38:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu społecznym 118.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 25.12 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 22.57 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 25.52 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 33.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 20.05 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 8 22.82 KbPlik doc
10. Załącznik nr 9 22.60 KbPlik doc
11. Załącznik nr 10 234.00 KbPlik doc
12. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 1 14.32 KbPlik doc
13. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 2 79.50 KbPlik doc
14. zmodyfikowany załącznik nr 7 39.00 KbPlik doc
15. pytania-wnioski-odpowiedzi nr 3 94.50 KbPlik doc
16. Informacja z otwarcia ofert 19.39 KbPlik doc
17. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 40.00 KbPlik doc
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.59 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-09-01 15:23:05: Dodano plik INFO o wyb najk oferty nr 6-2017.pdf
2017-08-30 14:15:05: Dodano plik INFO z otwarcia ofert - nr 6-2017.docx
Więcej >>>
2017-08-22 14:45:10: Dodano plik SIWZ do nr 6-2017 tereny zewn.rar
2017-08-22 14:44:45: Dodano plik ogłoszenie 26-6-2017.docx
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie. Zamówienie obejmuje sprzątanie i utrzymanie otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych o łącznej pow. ok. 933 m2 (682 m2 pow. utwardzona, 251 m2 pow. terenów zielonych) będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie.
 
Data składania ofert:
2017-08-30 13:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-30 13:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-08-22 14:44:00
PublikującyAnna Skalska 2017-08-22 14:44:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-09-01 15:23:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 23.31 KbPlik doc
2. SIWZ nr 26-6-2017 228.90 KbPlik rar
3. Informacja z otwarcia ofert 18.83 KbPlik doc
4. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 506.11 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-09-01 15:23:34: Dodano plik INFO o wyb najk oferty nr 5-2017.pdf
2017-08-30 13:42:36: Dodano plik INFO z otwarcia ofert - nr 5-2017.docx
Więcej >>>
2017-08-22 14:41:05: Dodano plik SIWZ do nr 5-2017 tereny zewn.rar
2017-08-22 14:40:34: Dodano plik ogłoszenie 26-5-2017.docx
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Zamówienie obejmuje sprzątanie i utrzymanie otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych o łącznej pow. ok. 994 m2 (840 m2 pow. utwardzona, 154 m2 pow. terenów zielonych) będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
 
Data składania ofert:
2017-08-30 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-30 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-08-22 14:39:00
PublikującyAnna Skalska 2017-08-22 14:39:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-09-01 15:23:34
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 23.53 KbPlik doc
2. SIWZ nr 26-5-2017 227.68 KbPlik rar
3. Informacja z otwarcia ofert 18.83 KbPlik doc
4. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 509.95 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-08-02 12:00:27: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty - str. int..docx
2017-07-21 12:15:10: Dodano plik INFO z otwarcia ofert - nr 4-2017.docx
Więcej >>>
2017-07-11 16:36:09: Dodano plik załączniki do siwz nr 4-2017.rar
2017-07-11 16:35:28: Dodano plik SIWZ nr 4 - 2017 - tereny zewn.doc
2017-07-11 16:34:35: Dodano plik ogłoszenie nr 549076-N-2017.pdf
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: CPV 90914000-7; CPV 90620000-9; CPV 77314100-5;/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych. Zamówienie obejmuje sprzątanie i utrzymanie otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych o łącznej pow. ok. 15.714 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 (teren przyległy do pawilonów A, B, C, D, E, K i L).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
Data składania ofert:
2017-07-19 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-07-19 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-07-11 16:33:00
PublikującyAnna Skalska 2017-07-11 16:33:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-08-02 12:00:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 354.40 KbPlik pdf
2. SIWZ nr 26-4-2017 201.50 KbPlik doc
3. załączniki do siwz nr 4-2017 186.12 KbPlik rar
4. Informacja z otwarcia ofert 18.74 KbPlik doc
5. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.65 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-07-24 14:52:06: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty.docx
2017-07-12 14:42:45: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 3-2017.docx
Więcej >>>
2017-06-27 16:40:28: Dodano plik załączniki do siwz nr 3-2017.rar
2017-06-27 16:39:02: Dodano plik SIWZ nr 3 - 2017 - sufity.doc
Roboty budowlane polegające na wymianie sufitów podwieszanych na poziomach -1, +1 i +7 pawilonu K, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
Data składania ofert:
2017-07-12 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-07-12 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-06-27 16:37:00
PublikującyAnna Skalska 2017-06-27 16:37:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-07-24 14:52:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ nr 26-3-2017 212.50 KbPlik doc
2. załączniki do siwz nr 3-2017 532.52 KbPlik rar
3. informacja z otwarcia 18.83 KbPlik doc
4. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.06 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-07-18 14:33:29: Dodano plik informacja o wyborze najk. oferty.docx
2017-06-29 11:22:57: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 2-2017.docx
Więcej >>>
2017-06-27 16:26:12: Dodano plik zał. nr 3 po modyfikacji umowy - tabela do zał. 1 i 2.doc
2017-06-19 11:11:08: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie 2 - 2017-OJS113-228549-pl.pdf
2017-06-13 13:29:34: Dodano plik Wzór umowy po modyfikacji z dnia 13.06.2017 r..doc
2017-06-13 13:28:18: Dodano plik Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf
2017-06-03 10:30:32: Dodano plik Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf
2017-05-23 09:40:16: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie 1 - 2017-OJS098-194856-pl.pdf
2017-05-20 12:00:58: Dodano plik espd-request.pdf
2017-05-20 12:00:21: Dodano plik espd-request.xml
2017-05-20 11:18:12: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2017-05-20 11:17:45: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2017-05-20 11:17:04: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-05-20 11:13:24: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2017-05-20 11:12:42: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2017-05-20 11:11:35: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2017-05-20 11:11:11: Dodano plik zał. nr 3 - tabela do zał. 1 i 2.doc
2017-05-20 11:10:43: Dodano plik zał. nr 2 - wzór umowy i opz.doc
2017-05-20 11:10:06: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2017-05-20 11:09:03: Dodano plik SIWZ nr 2 - 2017 - sprzątanie.docPrzedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 90911200-8/.
 
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Zamówienie obejmuje sprzątanie, w okresie 12 miesięcy, pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych o łącznej pow. ok. 51.205 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet.
Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń budynków w następujących lokalizacjach:
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 48.094 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych, ul. Przy Rondzie 7, Przy Rondzie 6, Kościuszki 43, Mogilska 97 i Fabryczna 20A, Kraków;
- pomieszczeń o łącznej pow. ok. 1.725 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a, Miechów i os. Świerczewskiego 4, Słomniki;      
- pomieszczeń o łącznej pow. 1.386 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, Sucha Beskidzka.
Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania nie obejmuje usługi mycia okien oraz sprzątania terenów zewnętrznych i zielonych, które stanowić będą części odrębnego postępowania.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.
Data składania ofert:
2017-06-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-28 08:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-05-20 11:06:00
PublikującyAnna Skalska 2017-05-20 11:06:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-07-18 14:33:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ nr 26-2-2017 216.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 24.46 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 382.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 87.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 33.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 6 20.22 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7 39.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 8 22.73 KbPlik doc
10. Załącznik nr 9 22.58 KbPlik doc
11. Załącznik nr 10 - JEDZ format xml 90.23 KbPlik txt
12. Załącznik nr 10 - JEDZ format pdf 80.57 KbPlik pdf
13. ogłoszenie o zmianie nr 1 63.38 KbPlik pdf
14. odpowiedzi na pytania nr 1 1.01 MBPlik pdf
15. odpowiedzi na pytania nr 2 4.52 MBPlik pdf
16. Zmodyfikowany załącznik nr 2 386.50 KbPlik doc
17. ogłoszenie o zmianie nr 2 60.69 KbPlik pdf
18. załącznik nr 3 po modyfikacji 88.00 KbPlik doc
19. Informacja z otwarcia ofert 19.01 KbPlik doc
20. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.13 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-06-05 10:30:21: Dodano plik ogł o udz zam - 92438_2017.html
2017-05-24 15:50:21: Dodano plik str. int. - info o wyborze najk oferty.docx
Więcej >>>
2017-05-05 15:05:28: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 1-2017.docx
2017-05-05 15:00:55: Dodano plik INFO z otwarcia ofert nr 1-2017.docx
2017-04-27 14:16:35: Dodano plik zał. nr 10b - przedmiot zamówienia tabela.doc
2017-04-27 14:14:54: Dodano plik zał. nr 10a - wzór umowy.doc
2017-04-27 14:14:22: Dodano plik zał. nr 9 - oświadczenie o braku zakazu.docx
2017-04-27 14:13:45: Dodano plik zał. nr 8 - oświadczenie o braku decyzji.docx
2017-04-27 14:13:07: Dodano plik zał. nr 7 - wykaz zamówień.doc
2017-04-27 14:12:41: Dodano plik zał. nr 6 - wzór zabowiązania.docx
2017-04-27 14:12:07: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie w sprawie należenia do grupy kapitałowej.doc
2017-04-27 14:11:41: Dodano plik zał. nr 4 - oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej.doc
2017-04-27 14:11:12: Dodano plik zał. nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
2017-04-27 14:10:44: Dodano plik zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
2017-04-27 14:09:56: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
2017-04-27 14:08:57: Dodano plik SIWZ nr 1 - 2017 - tonery.doc
2017-04-27 14:07:49: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu nr 75544-2017.docx
1- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w okresie 12 miesięcy dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych dla Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ.
/CPV: 30125110-5; 30125120-8/.
 Wielkość /zakres/ zamówienia: sukcesywne dostawy obejmują materiały eksploatacyjne do: a) 625 szt. drukarek marki: HP, Lexmark, Samsung, Canon, OKI, Sharp, Xerox, HID Fargo HDP b) 96 szt. kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marki: Kyocera, Konica Minolta, Sharp, Samsung Pro Expres, c)  18 szt. urządzeń biurowych typu: fax Panasonic, Ricoh, Canon.
Zamawiający przewiduje prawo opcji w następującej formie: ilości materiałów eksploatacyjnych wskazane w załączniku zawierającym opis przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw materiałów eksploatacyjnych w wielkościach podanych w tabeli załącznika. Jednocześnie Zamawiający   gwarantuje, że   minimalna   kwota wynagrodzenia   należnego   Wykonawcy z tytułu realizacji w ograniczonym zakresie przedmiotu umowy, wyniesie nie mniej niż 70% wartości umowy.
Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiący integralną jej część.
2- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Data składania ofert:
2017-05-05 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-05 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSkalska Anna 2017-04-27 14:05:00
PublikującyAnna Skalska 2017-04-27 14:05:00
Modyfikował(a) Anna Skalska 2017-06-05 10:30:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 20.54 KbPlik doc
2. SIWZ nr 26-1-2017 190.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ 24.43 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 22.47 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ 25.98 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ 32.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ 33.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ 20.28 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 do SIWZ 38.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 do SIWZ 22.74 KbPlik doc
11. Załącznik nr 9 do SIWZ 22.57 KbPlik doc
12. Załącznik nr 10a do SIWZ 73.00 KbPlik doc
13. Załącznik nr 10b do SIWZ 367.50 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert 19.09 KbPlik doc
15. Informacja z otwarcia ofert 19.09 KbPlik doc
16. INFO o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.86 KbPlik doc
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.64 KbPlik txt

Rejestr zmian
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 16 grudnia 2017r. 02:09:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.