Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Informacja w sprawie III K 30/18 - wyrok w sprawie oskarżonego Marcina M i innych


W dniu 9 sierpnia 2018 roku  Sąd Okręgowy w Krakowie III Wydział Karny wydał wyrok, w którym:
 
1. oskarżonego Marcina M. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. I aktu oskarżenia i za to  wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;
 
2. oskarżonego Marcina M. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. IV aktu oskarżenia i wymierzył mu karę 5 (pięciu) lat i 6 (sześciu)  miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) złotych;
 
3. na mocy art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa  poprzez zniszczenie zabezpieczonych u oskarżonego Marcina M. w dniu 17 marca 2017r.: substancji psychotropowej w postaci  amfetaminy w ilości 850, 42 g oraz środka odurzającego w postaci ziela konopi  innych niż włókniste w ilości 8,34 g;
 
4.na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności w pkt. 1 i 2 wyroku, wymierzył oskarżonemu Marcinowi M. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności;
 
5. oskarżonego Pawła L. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. I aktu oskarżenia i za to  wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
 
6.oskarżonego Pawła L. uznał za winnego tego, że w okresie od nieustalonego dnia grudnia 2014roku do 4 sierpnia 2015roku  i od 17 października 2015r. do 17 marca 2017roku, w Krakowie wbrew przepisom art. 33-35, art. 37 i art. 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, działając w zorganizowanej grupie przestępczej opisanej w pkt I uczestniczył w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze nie mniejszej niż 12 000 gramów, mefedronu o łącznej wadze nie mniejszej niż 2400 gramów i MDMA w łącznej ilości nie mniejszej niż 30 sztuk, a także środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste  o łącznej wadze nie mniejszej niż 2400 gramów, poprzez nabywanie amfetaminy od Roberta B., mefedronu od Michała A. i innej osoby co do której prowadzone jest odrębne postępowanie, a ziela konopi innych niż włókniste i MDMA od nieustalonej osoby celem dalszej hurtowej odsprzedaży, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, a stanowiącego występek z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 §1 k. k. i za to na mocy art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 §1 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat i 4 (czterech ) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) złotych;
 
7. oskarżonego Pawła L. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. VI aktu oskarżenia i za to  wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;
 
8.na mocy art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa  poprzez zniszczenie zabezpieczonego u oskarżonego Pawła L. w dniu 22 maja 2017r. środka odurzającego w postaci ziela konopi  innych niż włókniste w ilości 9,83 g;
 
9.na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności w pkt. 5,6 i 7 wyroku, wymierzył oskarżonemu Pawłowi L. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;
 
10. oskarżonego Mateusza O. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. I aktu oskarżenia i za to wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
 
11.oskarżonego Mateusza O.  uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. VII aktu oskarżenia i wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) złotych;
 
12.na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności w pkt. 10 i 11 wyroku, wymierzył  oskarżonemu Mateuszowi O.  karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy  pozbawienia wolności;
 
13. oskarżonego Tomasza D. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego w pkt. I aktu oskarżenia i za to  wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.
 
14.oskarżonego Tomasza D. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. VIII aktu oskarżenia i wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) złotych;
 
15.na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności w pkt. 13 i 14 wyroku, wymierzył oskarżonemu Tomaszowi D. karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy  pozbawienia wolności;
 
16. oskarżonego Roberta B. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. I aktu oskarżenia i za to  wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.
 
17.oskarżonego Roberta B. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. IX aktu oskarżenia, z tym, iż przyjął że łączna ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy wynosiła 14 200 g i wymierzył mu karę 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) złotych;
 
18. oskarżonego Roberta B. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego w pkt. X aktu oskarżenia i wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;
 
19.na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności w pkt. 16,17 i 18 wyroku, wymierzył oskarżonemu Robertowi B.  karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;
 
20. oskarżonego Michała A. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. I aktu oskarżenia i za to  wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
 
21.oskarżonego Michała A. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego w pkt. XI aktu oskarżenia, z tym, iż przyjmuje, że łączna ilość substancji psychotropowej w postaci mefedronu wynosiła nie mniej niż  2 400 g   i za to wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) złotych;
 
22. oskarżonego Michała A. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego w pkt. XII aktu oskarżenia za to wymierzył mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;
 
23.na mocy art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa  poprzez zniszczenie zabezpieczonego u oskarżonego Michała A. w dniu 22 sierpnia 2017r. środka odurzającego w postaci  ziela konopi  innych niż włókniste w ilości 2,12  g;
 
24.na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności w pkt. 20,21 i 22 wyroku, wymierzył oskarżonemu Michałowi A. karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy  pozbawienia wolności;
 
25. oskarżonego Grzegorza N. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt. I aktu oskarżenia i za to wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;
 
26.oskarżonego Grzegorza N. uznał za winnego popełnienia czynu zarzucanego w pkt. XIII aktu oskarżenia i wymierzył mu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnastu) złotych;
 
27.na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności w pkt. 25 i 26 wyroku, wymierzył oskarżonemu Grzegorzowi N. karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy  pozbawienia wolności;
 
28. na mocy art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności, zaliczył oskarżonym odpowiednio okresy ich tymczasowego aresztowania w sprawie, a to:
- Marcinowi M. od dnia 17 marca 2017 roku g. 7:50  do dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- Pawłowi L. od dnia 22 maja 2017 roku g. 7:00 do dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- Mateuszowi O. od dnia 27 maja 2017 roku g. 6:00  do dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- Tomaszowi D. od dnia 27 maja 2017 roku g. 6:00do dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- Robertowi B. od dnia 11 sierpnia 2017 roku g. 19:30 do dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- Michałowi A. od dnia 22 sierpnia 2017 roku g. 19:30 do dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- Grzegorzowi N. od dnia 12 października 2017 roku g. 10:00 do dnia 3 stycznia 2018 roku;
 
29. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt. 5 i 6, art. 3 ust. 1 i art. 6 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. z późn. zm. o opłatach w sprawach karnych  zwolnił wszystkich oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków zasądzając od każdego z nich opłatę od kary odpowiednio:
 - od oskarżonego Marcina M. kwotę  900 (dziewięćset) złotych,
 - od oskarżonego Pawła L. kwotę  625 (sześćset dwadzieścia pięć) złotych,
 - od oskarżonego Mateusza O. kwotę 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych,
 - od oskarżonego Tomasza D.  kwotę 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych,
- od oskarżonego Roberta B. kwotę 670 (sześćset siedemdziesiąt) złotych,
- od oskarżonego Michała A.  kwotę 550 (pięćset pięćdziesiąt) złotych,
- od oskarżonego Grzegorza N.  kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
Publikujący 2018-08-09 15:29:23
Data wygaśnięcia: 2019-08-09
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.