Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
Informacja w sprawie VI K 196/17 - wyrok w sprawie oskarżonej Krystyny K.


W dniu 16 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, VI Wydział Karny wydał wyrok, w którym:
 
 
  1. oskarżoną Krystynę K. uznał za winną tego, że w okresie od 25 października 2010 roku do 28 października 2010 roku w Krakowie, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistej sytuacji finansowej swojej, swojego syna Maksyma K. oraz prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą FHU Medea Maksym K. w Krakowie, a w szczególności w zakresie wysokości ciążących zobowiązań z tytułu działalności gospodarczej FHU Medea Maksym K., w tym zaległości czynszowych, doprowadziła Marka Cz. i Elżbietę Cz. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci udzielonej przez pokrzywdzonych na rzecz Krystyny K.  pożyczki pieniężnej w kwocie 800.407,66 zł, wypłaconej w następujący sposób:
- w dniu 25 października 2010 roku poprzez dokonanie przez Elżbietę Cz. przelewu kwoty 100.407,66 zł na rzecz R&D Poland Sp. z o.o. w Warszawie tytułem zakupu towaru przez FHU Medea Maksym K.,
- w dniu 27 października 2010 roku poprzez dokonanie przez Marka Cz. przelewu kwoty 600.000 zł na rachunek Krystyny K.,
- w dniu 28 października 2010 roku poprzez dokonanie przez Elżbietę Cz. przelewu kwoty 70.000 zł na rachunek Krystyny K.,
- w dniu 28 października 2010 roku poprzez dokonanie przez Marka Cz. przelewu kwoty 30.000 zł na rachunek Krystyny K.,
co stanowi występek z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
i za ten czyn na mocy art. 294 § 1 k.k. wymierzył oskarżonej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności
oraz na mocy art. 33 § 2 w zw. z § 1 i 3 k.k. wymierzył oskarżonej grzywnę w wymiarze 400 (czterystu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;
  1. na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej w punkcie I. niniejszego wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonej na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat;
  2. na mocy art. 73 § 1 k.k. oddał oskarżoną w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;
  3. na mocy art. 72 § 1 pkt 8 k.k. zobowiązał oskarżoną Krystynę K. do wykonania – w terminie 2 lat od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku - ugody zawartej z pokrzywdzonym Markiem Cz. w dniu 3 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Krakowie sygn. akt I C 1465/15, mocą której oskarżona zobowiązała się do uiszczenia na rzecz Marka Cz. kwoty 642.431,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  4. na mocy art. 46 § 1 k.k. orzekł od oskarżonej Krystyny K. na rzecz pokrzywdzonych Marka Cz. i Elżbiety Cz. kwoty po 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez nich krzywdę związaną z przestępstwem przypisanym oskarżonej w punkcie I. niniejszego wyroku;
  5. na zasadzie art. 230 § 2 k.p.k. zarządził zwrot oskarżonej Krystynie K. dowodów rzeczowych w postaci segregatorów z dokumentacją księgową, opisanych szczegółowo w postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych z dnia 4 lipca 2017 r. pod pozycjami I.1. do I.10. (k. 1267), przechowywanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie przy aktach niniejszej sprawy;
  6. na zasadzie art. 627 k.p.k. w zw. z § 11 ust. 2 pkt 5 i ust. 7, § 15 ust. 1 i 3, § 16 oraz § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie, zasądził od oskarżonej Krystyny K. na rzecz oskarżyciela posiłkowego Marka Cz. kwotę 3120 (trzy tysiące sto dwadzieścia) złotych tytułem poniesionych kosztów związanych z udziałem w sprawie pełnomocnika z wyboru;
  7. na zasadzie art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonej Krystyny K. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3334,80 (trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery 80/100) złote tytułem kosztów sądowych.
 
 
powrót
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
Publikujący 2018-10-18 09:22:10
Data wygaśnięcia: 2019-10-18
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.