Wobec treści przepisu art. 130 § 2 kp Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 stycznia 2014 roku ustalono 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Sąd Okręgowy w Krakowie w tym dniu będzie zamknięty dla stron.

 

Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4 września 2014 roku ustalono 2 stycznia 2015 roku dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 10 stycznia 2015 roku. W dniu 10 stycznia 2015 roku ustalono czas urzędowania Sądu Okręgowego w Krakowie w godzinach od 7:30 do 15:30, natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują jak w dni tygodnia - od wtorku do piątku.

 

Godziny przyjęć interesantów przez:
 
Sekretariaty Sądu Okręgowego
w poniedziałki od godz. 8:30 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 8:30 do godz. 14:30
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
w poniedziałki od godz. 8:30 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 8:30 do godz. 14:30
 
Biuro Obsługi Interesantów
od poniedziałku do piątku od godz. 7:45 do godz. 15:30


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji dotyczących Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z następujących Wydziałów:
 I i VI Cywilnego, II i XIV Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich oraz IV i V Gospodarczego.

 

Czytanie akt odbywa się w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Krakowie – E7, od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 14:30, po wcześniejszym ich zamówieniu we właściwym Wydziale Sądu Okręgowego.


Biuro Obsługi Interesantów udziela podstawowych informacji osobom zgłaszającym się:
• osobiście,
• telefonicznie: (12) 619 - 50 - 86, (12) 619 - 57 - 70,
• za pomocą poczty elektronicznej.

 

Biuro podawcze Sądu Okręgowego
w poniedziałki od godz. 8:30 do godz. 16:00
od wtorku do piątku od godz. 8:30 do godz. 14:30

 

Kasa Sądu Okręgowego
od poniedziałku do piątku od godz. 08:30 do godz. 15:00
przerwa od godz. 11:00 do godz. 11:15 i od godz. 13:15 do godz. 13:30