REJESTR ZASTAWÓW

Ekspozytura Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych i Rejestrze Zastawów.

 

  1. Jak sprawdzić czy dany przedmiot znajduje się w Rejestrze Zastawów?

- należy wypełnić wniosek DW-2 i dokonać wpłaty w kasie Sądu dla Krakowa-Śródmieścia w wysokości 20 zł lub wpłacić na konto Sądu dla Krakowa Śródmieścia - nr konta NBP O/O Kraków  38 1010 1270 00 3072 2231 000000.

 

  1. Jak wypełnić wniosek DW-2?

- należy wpisać wnioskującego, następnie wypełnić rubrykę Określenie Podmiotu (PESEL lub regon, nazwa lub imię i nazwisko właściciela przedmiotu) oraz wypełnić rubrykę Określenie Przedmiotu według Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotu.

 

  1. Co to jest Katalog Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu?

- jest to katalog, który składa się z ośmiu działów oznaczonych literami od A do G zawierających zasady opisu przedmiotów w nich wyszczególnionych oraz działu H zawierającego zasady opisu właściwe dla innych przedmiotów niż te, dla których zasady opisu zostały zawarte w działach A-G.

Każdy dział dzieli się na pozycje, które obejmują zasady opisu dotyczące poszczególnych przedmiotów.

Zacienieniem zaznaczone są cechy, według których wyszukiwany jest w rejestrze zastawów przedmiot zastawu rejestrowego.

 

  1. Jak można otrzymać odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Zastawów?

- należy wypełnić wniosek DW-4 i dokonać wpłaty w kasie Sądu dla Krakowa- Śródmieścia w wysokości 15 zł lub wpłacić kwotę bezpośrednio na konto Sądu dla Krakowa Śródmieścia - nr konta NBP O/O Kraków  38 1010 1270 00 3072 2231 000000.

 

5.  Jak wypełnić wniosek DW-4?

- należy wpisać wnioskującego oraz wpisać w rubrykę Pozycja Rejestru numer pozycji rejestru, pod którym został dokonany wpis do rejestru zastawów.

 

6. Jak sprawdzić, czy dany podmiot znajduje się w Rejestrze Zastawów?

 - należy wypełnić wniosek DW-1 i dokonać wpłaty w kasie Sądu dla Krakowa-Śródmieścia w wysokości 20 zł lub wpłacić kwotę bezpośrednio na konto Sądu dla Krakowa Śródmieścia - nr konta NBP O/O Kraków  38 1010 1270 00 3072 2231 000000.

 

7. Jak wypełnić wniosek DW-1?

 - należy wpisać wnioskującego, następnie wypełnić rubrykę Określenie Podmiotu ( osoba fizyczna - PESEL lub imię i nazwisko, osoba prawna – regon lub nazwa firmy) i dokonać wpłaty w kasie  Sądu dla Krakowa-Śródmieścia  w wysokości 20 zł lub wpłacić kwotę bezpośrednio na konto  Sądu dla Krakowa Śródmieścia - nr konta NBP O/O Kraków  38 1010 1270 00 3072 2231 000000.

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2011-01-10
Publikujący - 2011-01-10 12:55
Modyfikacja Admin Administrator 2015-08-21 09:47