Strona Główna


Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego
w Krakowie z dnia 17 października 2017 roku ustalono 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy z obowiązkiem jego odpracowania w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota).

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
dotyczący okoliczności odwołania Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie
zaplanowanego na dzień 16 maja 2018r.

K O M U N I K A T
  Stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1 marca 2018r. znak:
 Adm-000-17/18  wobec treści uchwały podjętej na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 lutego 2018r.


Komunikat
dotyczący obsługi Telefonicznego  Biura Obsługi  Interesantów
 
Celem usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z pracownikami Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów wprowadzone zostają zmiany limitu udzielanych informacji w czasie jednej rozmowy telefonicznej do maksymalnie
5 spraw. Jednocześnie zostaje ograniczony limit oczekujących
w kolejce na połączenie do 15 osób.KOMUNIKAT
 
Z dniem 9 stycznia 2018 roku   - w oparciu o przepis  art. 24 § 1
i art. 26 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001
Prawo o ustroju sądów powszechnych – 
na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie
została powołana
SSR Dagmara Pawełczyk-Woicka

SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE
UL. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW


NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695Numery kont dla dokonywania opłat sądowych
 

Godziny przyjęć interesantów przez:

 
Sekretariaty Sądu Okręgowego:
w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00,
od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00.
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00,
od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00.
 

Biuro Obsługi Interesantów:

W poniedziałki od godz. 7:45 do godz. 18:00,

od wtorku do piątku od godz. 7:45 do godz. 15:30.Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji dotyczących Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z następujących Wydziałów: I i VI Cywilnego, II i XIV Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich oraz IV i V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, Sądu Rejonowego w Miechowie z Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich.

 

Czytanie akt odbywa się w Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Krakowie – E7, w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00, od wtorku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 15:00, po wcześniejszym ich zamówieniu we właściwym Wydziale Sądu Okręgowego.


Biuro Obsługi Interesantów udziela podstawowych informacji osobom zgłaszającym się:
• osobiście,
• telefonicznie: (12) 619 - 50 - 86, (12) 619 - 57 - 70,
• za pomocą poczty elektronicznej.

 
Informację o aktualnym stanie spraw można uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji krakowskiej.
Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach, a także możliwość odsłuchiwania nagrań rozpraw.
Rejestracja w Portalu Informacyjnym Sądu Okręgowego w Krakowie dostępna jest pod adresem: https://portal.krakow.sa.gov.pl
 
Pełnomocnicy profesjonalni, rejestrując się w serwisie internetowym  Portalu Informacyjnego  Sądu Okręgowego w Krakowie, w ramach swojego konta  posiadają  dodatkową  funkcjonalność umożliwiającą  utworzenie kont zależnych dla osób uprawnionych do informacji o sprawie.


 

Biuro podawcze Sądu Okręgowego:
w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00,
od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00.

 

Kasa Sądu Okręgowego:
od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do godz. 15:00,

w ostatni dzień roboczy miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:30.
Przerwa od godz. 11:00 do godz. 11:15 i od godz. 13:15 do godz. 13:30.

Tel. 12 619-58-36
W przypadku awarii systemu, kasa Sądu Okręgowego w Krakowie przyjmuje opłaty ręcznie na kwitariusz przychodowy.

 

Sekretariat Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów:
od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00.Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2008-12-09
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2008-12-09 12:10
Modyfikacja Admin Administrator 2018-12-04 11:51